LEDIG STILLING VED NINA

Forskningssjef – ferskvann

Søknadsfrist: 11.08.2024

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988, og har i dag ca. 350 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og genbank og forskningsstasjon for vill laksefisk på Ims i Rogaland.

Har du lyst til å jobbe med tverrfaglig miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? 

Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn.NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger, og vi har et verdigrunnlag basert på kvalitet, integritet, lagånd og begeistring.

Om stillingen

Grunnet endringer i organisasjonen, samt flere år med stor vekst i prosjekter og antall ansatte, har vi behov for å tilsette en ny forskningssjef i det akvatiske fagmiljøet i Trondheim. Forskningssjefen vil inngå både i et lokalt lederteam og NINAs utvidede ledergruppe, og rapportere til forskningsdirektør for området vann og vassdrag. Tilpasningene i organisasjonsstrukturen vil tre i kraft fra 1. september.

Det akvatiske fagmiljøet i Trondheim har om lag 65 ansatte, fordelt på fire enheter som ledes av hver sin forskningssjef. I tillegg til de fire forskningssjefene vil lederteamet for området vann og vassdrag bestå av leder for forskningsstasjonen og genbanken i Sandnes og leder for NINAGEN, Senter for biodiversitetsgenetikk i Trondheim. Alle de seks enhetene vil rapportere til forskningsdirektøren.

Sentrale ansvarsområder for forskningssjefen er økonomi- og personalansvar, fag- og markedsansvar, samt koordinering av utvalgte fagområder innad i NINA. Et kjennetegn ved NINA er at vi har kompetanse på samme fagområder på flere lokasjoner. Det er derfor sentralt at forskningssjefene bidrar til godt samarbeid på tvers i organisasjonen.

Kompetanseområdene for det akvatiske fagmiljøet i Trondheim er både ferskvann og marine økosystemer, men denne stillingen er primært rettet mot ferskvannsøkologi. Vi driver forskning, utredning og overvåking av naturmangfold i innsjøer, elver og bekker. Vi forsker på miljøeffekter og miljøløsninger ved naturinngrep, slik som vannkraft, veibygging og havbruk.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Vi søker etter en engasjert, strukturert og inkluderende forskningssjef som skal:

• sørge for god personal- og administrativ ledelse av sin enhet

• lede og utvikle fag- og markedsstrategier, i samarbeid med andre ledere og medarbeidere

• bidra til å opprettholde godt arbeidsmiljø lokalt og på tvers i organisasjonen

• utarbeide og følge opp budsjetter for sin enhet, og bidra til god faglig og økonomisk måloppnåelse for området vann og vassdrag

• bidra til å utvikle nye markeder og videreutvikle kontakt med eksisterende oppdragsgivere

• opprettholde og videreutvikle god kontakt med forvaltning og beslutningstakere

• stimulere til høy forskningskvalitet, tverrfaglig forskning og god forskningsformidling

I tillegg til ansvar for egen enhet vil forskningssjefen tillegges sentrale NINA-oppgaver på tvers i organisasjonen.

Forskningssjefen kan gjerne utføre faglig aktivitet med eksternfakturering i deler av stillingen. Dette kan for eksempel være anbudsprosesser, prosjektledelse, utredningsoppgaver, koordinering eller forskning.

Vi søker etter deg som:

• har ledererfaring eller gode lederegenskaper, utstrakte samarbeidsevner og gode evner til å motivere

• har relevant høyere utdanning

• har god kjennskap til forskning, utredning og overvåking i innsjøer, elver og bekker

• har gode evner til å sette miljøforskning inn i et samfunnsmessig perspektiv

• er mål- og resultatorientert

• behersker norsk eller et annet skandinavisk språk, med god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Du kan ha erfaring som leder i andre forskningsinstitusjoner, eller ha vært aktiv forsker, som nå i større grad ønsker å bruke din kompetanse til å lede andre og utvikle både ditt eget og andre fagområder i strategisk retning. Du kan også ha bakgrunn fra naturressursforvaltning, næringsliv eller frivillig sektor, med erfaring fra å bruke kunnskap framskaffet gjennom forskning og utredning.

Vi tilbyr:

• en spennende lederstilling i et av Europas fremste miljøinstitutter

• konkurransedyktig lønn og arbeidsbetingelser

• fleksibel arbeidstidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Sammen med søknadstekst, skal CV med utdanning, arbeidserfaring og oversikt over vitnemål og attester legges ved.

Referanser vil bli etterspurt ved behov.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring.

Arbeidssted for stillingen er Trondheim.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: 

  • Forskningsdirektør Ingeborg Palm Helland, tlf. 976 54 820, eller 
  • Forskningssjef Erik Høy, tlf. 920 31 433

Søknadsfrist 11. august 2024

Søk på stillingen

Kontakt:

  • Ingeborg Palm Helland (Forskningsdirektør), 976 54 820, ingeborg.helland@nina.no
  • Erik Høy (Forskningssjef), 920 31 433, erik.hoy@nina.no
Powered by Labrador CMS