LEDIG STILLING VED FORSKNINGSRÅDET

Prosjektleder - Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Søknadsfrist: 25.02.2024

Forskningsrådet

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. På vegne av regjeringen investerer vi årlig ca 11 milliarder kroner i offentlige midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vår oppgave er å sikre at de beste prosjektene får finansiering. Vi er også den sentrale rådgiveren for myndighetene i forskningspolitiske spørsmål.

Vil du lede arbeidet med å utvikle FoU-strategi for landbaserte mineraler?

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har bedt Forskningsrådet om å gi sine anbefalinger til nasjonal forsknings- og utviklingsstrategi for landbaserte mineraler, og vi har ledig 1 års engasjement. Som prosjektleder vil du få jobbe med kunnskapsgrunnlag, politikkutforming og bredden av interessenter innenfor dette fagfeltet. 

Formålet med strategiarbeidet er å identifisere barrierer og muligheter for å utvikle mineral-næringen i en mer bærekraftig og sirkulær retning som bidrar til allmenn aksept hos befolkningen. Arbeidet skal skje i dialog med mineralnæringen, relevante FoU-miljøer, representanter fra sivilsamfunn og urfolk. 

Forskningsrådet har fått i oppdrag å innhente kunnskap og vurdere behovet for kompetansebygging og forskning knyttet til landbaserte kritiske mineraler, herunder utvikling av verdikjeder, teknologi og prosessering. Det er særlig relevant å forstå hvordan påvirkning på naturmangfold og økosystemer kan reduseres. Videre skal arbeidet identifisere utfordringer knyttet til natur og dyreliv, avslutning av mineral-virksomhet og istandsetting av utvinningsområder til andre formål, herunder til reindrifts- og jordbruksformål. Det vil bli lagt betydelig vekt på medvirkning fra berørte.

Hva blir arbeidsoppgavene dine? 

Som prosjektleder vil du organisere og lede arbeidet med anbefalinger til norsk FoU-strategi for landbaserte mineraler. Du vil få ansvar for sammenstilling av eksisterende og nytt kunnskapsgrunnlag på fagfeltet, og du skal legge til rette for at arbeidet gjennomføres i tråd med oppdraget fra NFD. 

Du vil få

 • ansvar for planlegging og gjennomføring av oppdraget 

 • ansvar for kartlegging av relevant FoU-aktivitet og strategiutvikling i EU 

 • en sentral rolle i dialogen med interne og eksterne interessenter 

 • ansvar for den praktiske gjennomføringen av møter og seminarer i arbeidsgruppen og referansegruppen 

 • en sentral rolle i utforming av anbefalingene til NFD

 • jobbe med en kombinasjon av strategiske og faglige/administrative oppgaver 

Hvem ser vi etter? 

Vi ser etter deg som har interesse for grensesnittet mellom forskning, forvaltning og bærekraftig utvikling. Du har erfart hva det innebærer å utnytte forskning og innovasjon for å skape verdier i samfunnet, og har god kjennskap til strategiarbeid og bredden av problemstillinger innenfor dette fagfeltet.

Vi vil legge vekt på at du

 • har relevant høyere utdanning på masternivå innenfor fagfelt relevant for landbaserte mineraler 

 • har erfaring og nettverk innen feltet landbaserte mineraler med relevans for oppdraget 

 • dokumentert ledererfaring og sterk gjennomføringsevne 

 • har god forståelse for forskningssystemet og forskningspolitikk, nasjonalt og internasjonalt 

 • har erfaring med involvering av sivilsamfunn og/eller minoriteters rettigheter 

 • har gode samarbeidsevner, er strukturert og analytisk 

 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

 • er fleksibel og løsningsorientert 

Vi legger vekt på personlig egnethet.

 Om avdelingen

Avdeling for industri og tjenestenæringer består av 15 medarbeidere. Vi skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet gjennom konkurransekraft, omstilling og samarbeid med både bedrifter og forskningsorganisasjoner.

I avdelingen vår blir du en del av et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har stor takhøyde, hjelper hverandre og samarbeider godt.

Avdelingen har ansvar for brede ordninger for næringslivet (innovasjonsprosjekter, SkatteFUNN og Eurostars), strategiarbeid for prosessindustrien, utvalgte europeiske partnerskap, samt faglig ansvar for industri og tjenestenæringer. Avdelingen har også en sentral rolle i Grønn plattform – en samarbeidsmodell for grønn omstilling på tvers av virkemiddelapparatet. 

Har du spørsmål om stillingen kontakter du avdelingsdirektør Christine Tørklep på mobil 934 80 681. 

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Annen praktisk informasjon

Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. 

Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven og det kan derfor kreves sikkerhetsklarering.

Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Bli bedre kjent med oss på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Christine Tørklep (Avdelingsdirektør), E-mail, +47 934 80 681

Hjemmeside: forskningsradet.no

Powered by Labrador CMS