SPENNENDE JOBBMULIGHET VED FAKULTET FOR TEKNOLOGI, NATURVITENSKAP OG MARITIME FAG VED UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE!

Forsker i elektronikk

Søknadsfrist: 17.06.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som Forsker i elektronikk

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast 100 % stilling som forsker i elektronikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer og USN Innovasjonssenter - mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk. Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

USN Innovasjonssenter - mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk, er et forsknings- og innovasjonssenter som skal styrke USN som kunnskapsaktør i innovasjonsprosesser og fremme teknologibasert, bærekraftig verdiskaping. Som forsker ved Innovasjonssenteret vil du være med å bidra til økt verdiskaping og næringsvirksomhet gjennom samarbeidet mellom USN og bedrifter innen anvendelse av teknologi, samt styrke universitetes rolle som kommersialiseringsaktør basert på egne forskningsresultater.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Elektronikkutvikling i forsknings-, utviklings- og oppdragsprosjekter
 • Bidra i prosjektinnhenting internt eller sammen med samarbeidspartnere
 • Definere, finansiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter, samt delta i oppdragsvirksomhet
 • Ta initiativ til forskning innen elektronikk og mikrosystemer
 • Yte støtte til andre formål der det er behov for forsknings- og utviklingsarbeid innen elektronikk

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha evne til å arbeide selvstendig og samtidig være god på samarbeid og motivert for å dele kunnskap. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. For ansettelse som forsker kreves norsk master- eller doktorgrad innen elektronikk, mikroelektronikk, fysikalsk elektronikk eller relaterte fagfelt, eventuelt tilsvarende utenlands master- eller doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk master eller doktorgrad.Det er ønskelig med

 • FoU erfaring innen elektronikk og/eller mikroeletronikk
 • God kunnskap innen digital elektronikk herunder programmerbar elektronikk slik som FPGA og mikrokontrollere
 • God kunnskap om analog elektronikk og sensor front-end
 • God kunnskap om kretskort og sammenstilling, herunder lodding og bruk av generelt måleutstyr

Av hensyn til eksterne samarbeid bør den som ansettes kunne sikkerhetsklareres.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Faglig kompetanse og FoU erfaring innen elektronikk
 • Evne til å skaffe eksterne midler
 • Forskningsledelse, deltakelse i forskningsprosjkter og forskningsformidling
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid
 • Annen relevant kompetanse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger..
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Forsker (SKO 1108): NOK 507 900 - 637 900 per år eller forsker (SKO 1109): NOK 583 500 - 776 900 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Leder av USN Innovasjonssenter Lars-Cyril Blystad, tlf: 35 02 66 95

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • Oversikt over relevant FoU-erfaring, deltakelse i forskningsprosjekter o.l.
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS