LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker innen anvendt biostatistikk

Søknadsfrist: 31.01.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2021 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Spennende forskerstilling innen anvendt biostatistikk

Veterinær epidemiologi blir stadig viktigere for å sikre bærekraft innen produksjonsdyr og akvakultur, med tanke på økonomi, miljø og helse til dyr og mennesker i fremtiden. Veterinærinstituttet har høy kompetanse innen veterinær epidemiologi, og søker nå en dyktig og fremtidsrettet biostatistiker som skal jobbe inn mot dette fagmiljøet. Du vil jobbe med dyktige kollegaer som brenner for Veterinærinstituttets viktige samfunnsoppdrag.

Seksjon for epidemiologi har for tiden rundt 20 forskere innen feltene epidemiologi, sykdomsmodellering, risikovurdering, dyrehelseøkonomi, biostatistikk og bioinformatikk, og seksjonen har en variert og spennende portefølje. Seksjonen har en internasjonal profil med stort mangfold, og tilbyr et miljø med fokus på forskning og gode muligheter for faglig utvikling og nettverksbygging.

Stillingens arbeidssted er Veterinærinstituttets nye og moderne lokaler på Ås, med forventet innflytting i april 2021, eller Veterinærinstituttets lokaler i Trondheim. En del reiseaktivitet mellom Ås og Trondheim må påregnes.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter en biostatistiker til pågående forskningsprosjekter, og til arbeid med å finne løsninger på utfordringer innen fiske- og dyrehelse, samt matsikkerhet. Vår nye forsker bør være i stand til å utvikle og videreutvikle eksisterende metoder for å bruke tilgjengelige data til å besvare kunnskapshull. Forskningen gjennomføres i tett samarbeid med interne, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. I tillegg vil du jobbe med oppgaver på vegne av myndighetene og offentlig sektor i tillegg til akvakultur og husdyrproduksjon. Dette inkluderer planlegging av sykdomsovervåking og epidemiologisk utbruddsetterforskning for myndighetene.

Det viktigste verktøyet for statistikk og programmering i forskningsgruppen er R. Vi bruker en rekke av mulighetene i R, som databehandling, grunnleggende og avansert statistikk, i tillegg til utvikling av interaktive web-løsninger med R-shiny. Seksjonen samarbeider tett for å opprettholde og utvikle vår kildekode, samt utvikle nye skript og effektiv arbeidsflyt.

I tillegg vil vår nye forsker ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Delta i større forskningsprosjekter, for eksempel FarmSalmTrack, hvor analyse av fiskeskjell og ørestein blir brukt for statistisk analyse av opphavet til rømt oppdrettsfisk
 • Være ansvarlig for statistisk studiedesign og dataanalyse i forskningsprosjekter
 • Utvikle nye avanserte statistiske og/eller matematiske modeller for sykdomsspredning i dyre- og fiskepopulasjoner, i tillegg til å videreutvikle eksisterende modeller
 • Støtte og utføre statistisk dataanalyse i forskningsprosjekter ved VeterinærinstituttetInitiere, delta i eller lede forskningssøknader, avhengig av kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen statistikk eller biostatistikk minimum tilsvarende mastergradsnivå er et krav for stillingen, doktorgrad er ønskelig
 • Erfaring innen ett eller flere programmeringsspråk er et krav, fortrinnsvis inkludert R
 • Det kreves erfaring innen anvendt statistikk og evne til å tolke og forklare analytiske resultater
 • Det kreves god fremstillingsevne på engelsk, både skriftlig og muntlig. God fremstillingsevne på et skandinavisk språk vil telle positivt.

I tillegg er det ønskelig med erfaring og interesse innen økologi, epidemiologi eller et annet relevant fagområde, i tillegg til interesse for biologisk forskning og/eller kjennskap til husdyrproduksjon og /eller akvakultur. Det er en fordel med kjennskap til maskinlæring, kompetanse innen forsøksdesign, prøvetaking, test av konfidens og robusthet og statistiske metoder for test evaluering. Erfaring innen for eksempel klassifisering og regresjonsanalyser, tidsserieanalyser, longitudinelle studier, romlig statistikk, utvikling av prediksjonsmodeller og statistisk grafikk vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt og bidrar til å finne løsninger i samarbeid med kollegaer
 • Du er kreativ og tar personlig ansvar for arbeidsoppgaver i prosjekt
 • Du er god på problemløsning, kan jobbe selvstendig og kan organisere et prosjekt

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • En fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • Gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i WebCruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Malin Jonsson eller seniorforsker Britt Bang Jensen.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4331374299

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Malin Jonsson (Seksjonsleder), +4793086902
 • Britt Bang Jensen (Seniorforsker), +4746543817

Powered by Labrador CMS