Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektstilling (2-årig) "Prestisje – kjønnsbalanse i forskningsledelse"

Søknadsfrist: 18.09.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet er det ledig prosjektstilling for 2 år som prosjektkoordinator/ forsker i prosjektet «Prestisje – kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet». Prosjektet skal identifisere og jobbe med strukturelle og kulturelle forhold som påvirker kjønnsbalansen i posisjoner med stor faglig og økonomisk innflytelse ved UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet er et interdisiplinært forsknings- og tiltaksprosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd. Flere forskningsmetoder skal kombineres (kvalitative og kvantitative). Vår prosjektkoordinator går over i ny jobb og vi søker hennes etterfølger for å drifte, koordinere og delta i forskning og tiltak knyttet til prosjektet.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er universitetets enhet for kompetansebygging innen kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i utdanning. Vi er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som vårt arbeidsområde. Vi jobber for at studenter og ansatte ved UiT skal få øynene opp for kjønnstematikk i sine fagfelt og, på tvers av faggrenser, for å styrke universitetets samlede.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Mer om stillingen

Flere opplysniner om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må ha fullført doktorgrad, og ha dokumenterte kunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Gode kunnskaper i engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Les hvordan du kan dekke språkkrav

Erfaring og/eller utdanning i prosjektledelse eller prosjektarbeid.

Interesse for arbeid med likestilling og kjønnsbalanse.

Søkere med en eller flere av følgende kompetanser vil ha en fordel:

 • Erfaring fra forskning på og/eller arbeid med likestilling
 • Evne og motivasjon til å utvikle forskningsfeltet
 • Arbeidserfaring fra universitets- og høgskolesektoren

Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø i et engasjert tverrfaglig team
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Stillingen som prosjektleder/forsker lønnes etter statens regulativ kode 1109 (forsker).

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • dokumentasjon av norskkunnskaper
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen