LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker innen fiskevelferd

Søknadsfrist: 01.02.2023

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Har du lyst til å jobbe med fiskevelferd?

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet søker nå etter en forsker innen fiskevelferd og er på jakt etter deg som er engasjert i eller har interesse for dette fagområdet.

Stillingen er plassert i seksjon for Havbruk, villfisk og velferd, som ligger under avdeling for Fiskehelse og fiskevelferd. Seksjonen jobber med kunnskapsstøtte til myndighetene, samfunnskontakt og forskningsprosjekter innenfor områdene havbruk, havbruksteknologi, samt sykdom og velferd hos både villfisk og oppdrettsfisk. Seksjonen har i dag 9 engasjerte forskere fordelt mellom Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Ås. Seksjonen er preget av selvstendige ansatte med egne ansvarsområder, og vi har et godt arbeidsmiljø med en uformell omgangstone. Ansatte ved seksjonen deltar blant annet i Veterinærinstituttets beredskap, Fiskevelferdsforumet, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, Veterinærinstituttets dyrevelferdsenhet, forskergruppe dyrevelferd og Styringsgruppen for trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen.

Arbeidssted for stillingen er Trondheim, Bergen, Ås eller Harstad.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Velferden til både oppdrettsfisk og villfisk er i samfunnets søkelys på en helt annen måte enn bare for noen år siden. Det er derfor et økende behov for kunnskapsstøtte til Mattilsynet, og økende muligheter for samarbeidsprosjekter med næring og/eller andre forskningsinstitusjoner. Det er forventet at du kan delta i, lede og ta initiativ til forskningsprosjekter innen fiskevelferd. En hovedoppgave for Veterinærinstituttet er utarbeidelse av risikovurderinger, høringssvar og annen kunnskapsstøtte til myndighetene. Bestillingene omfatter risikovurderinger knyttet til avlusingsmetoder og annen håndtering, effekter av regelverk på fiskens velferd, bidrag til den kommende dyrevelferdsmeldingen, utarbeidelse av den årlige Fiskehelserapporten mm. Du vil, i samarbeid med andre forskere ved instituttet, delta i dette arbeidet. Veterinærinstituttet ønsker å være en synlig og tydelig aktør på våre ansvarsområder. Utarbeidelse av vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og deltakelse på både nasjonale og internasjonale fagmøter er derfor en del av stillingen.Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • høyere biologisk utdannelse, minimum på masternivå.
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk

Det er også ønskelig at du har førerkort klasse B.

I tillegg vil vi vektlegge:

 • norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog
 • erfaring fra praktisk arbeid med fiskevelferd og -helse
 • kjennskap til norsk akvakulturnæring og -forvaltning
 • doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen et relevant biologisk fagfelt
 • erfaring med prosjektanskaffelser og vitenskapelig publisering
 • kontaktnettverk relevant for stillingen
 • interesse for epidemiologi og biostatistikk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er faglig ambisiøs og jobber grundig og målrettet
 • er fleksibel og selvstendig og liker å jobbe effektivt i team
 • er pålitelig og samvittighetsfull
 • er samhandlende og inkluderende, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er åpen om egne ideer og nysgjerrig på andres ideer og faglige kompetanser
 • har evne til å utvikle, formidle og visualisere ideer og resultater
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109, 1110 eller 1183, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad, og du oppfordres til å reflektere kort om din motivasjon for å søke stillingen. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Eirik Biering eller fagansvarlig fiskevelferd Kristine Gismervik. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4604529184

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Eirik Biering (Seksjonsleder), 99539428
 • Kristine Gismervik (Fagansvarlig fiskevelferd), 90547679

Powered by Labrador CMS