LEDIG STILLING VED SINTEF

Sommerforskere 2022 - web-basert database for pålitelighetsdata

Søknadsfrist: 30.11.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Med "Teknologi for et bedre samfunn" som hovedvisjon utvikler SNTEF kunnskap og løsninger i samarbeid med næringslivet og offentlig sektor som bidrar til økt, bærekraftig verdiskaping, bedre ressursutnyttelse og/eller nye inntektsmuligheter. I SINTEF får du være med å utvikle fremtidens teknologi der du tidlig får erfaring i prosjektledelse, kundekontakt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Forskningsgruppa Sikkerhet og pålitelighet søker en eller to sommerstudenter i 2022 til videreutvikling av en web-basert datahåndbok og databaseløsning for pålitelighetsdata. Løsningen er lagt opp til at operatører kan laste opp og bearbeide data som SINTEF kan bearbeide videre og publisere. Den foreløpige løsningen er basert på MERN og skrevet i TypeScript. Utover dette er det en fordel om studenten har kompetanse innenfor security, siden databasen inneholder fortrolige data (som publiseres som anonyme data).

Søknad må inneholde CV, karakterutskrift og fagområde eller problemstilling du er mest interessert i å jobbe med hos oss.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS