LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere til energitransisjonen

Søknadsfrist: 30.01.2022

SINTEF

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF søker forskere til energitransisjonen

Vil du være med på det grønne skiftet?

Norge er en energinasjon. Energi er grunnleggende viktig for alle land, og er høyt på den politiske dagsorden. Energi er avgjørende for å fjerne fattigdom, sikre mat og rent vann, og er direkte knyttet til klima, naturmangfold og biodiversitet. Miljøvennlig energiteknologi er et viktig bidrag til løsningene. SINTEF Energis oppgave er å bidra til realisering av fremtidens bærekraftige energisystemer i norge, Europa og globalt. På overordnet nivå er det instituttets oppgave å vise vei gjennom energitrasisjonen frem mot nullutslippssamfunnet i 2050.

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til innovasjoner og løsninger for samfunnet og våre kunder. SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn og FNs bærekraftmål er førende for vår virksomhet.

Vi er på jakt etter forskere som ønsker å være med på det grønne skiftet og forme fremtidens integrerte energiløsninger sammen med nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Vi er 60 personer i avdeling gassteknologi, og vi er i vekst. Vi utvikler og gjennomfører prosjekter med mål om nullutslipp fra bruk og håndtering av gasser til energi-, industri og transportformål.

Avdeling gassteknologi i SINTEF Energi har et sterkt fagmiljø som jobber innen et bredt spekter av teknologier og prosesser for energiomstillingen. Forskningen vår innen CO2-håndtering, numerisk analyse til eksperimentell testing. Vi utvikler modeller for analyse og optimalisering av det integrerte energisystemet, verdikjeder, prosesser og komponenter som blir avgjørende for å lykkes med avkarbonisert transport og industri og et bærekraftig energisystem.

Sentral kompetanse er system- og prosessforståelse, prosessintegrasjon og optimalisering, varmeoverføring, strømningslære, faseovergang og termodynamikk, kostnadsestimering og risikoanalyse. Vi har et moderne laboratorium hvor vi med vekt på høy sikkerhet utvikler, bygger og bruker avansert utstyr for å fremskaffe data av høy kvalitet. Slike data er nødvendig for å utvikle og forstå matematiske modeller, samt for validering av prosesser og komponenter.

Avdelingen har ledende roller i flere store internasjonale prosjekter innen hydrogen, CCS, energieffektivisering og mobilitet. Vi leder Norwegian CCS Research Centre (NCCS), som er Norges forskningssenter for miljøvennlig energi (FME innen CCS og internasjonalt anerkjent. Vi er også vertskap for forskningssenteret Low Emission som skal hjelpe olje- og gassindustrien til å bli utslippsfri innen 2050. Videre er vi sentrale i FME HighEFF som er forskningssenteret for energieffektivisering i industrien. Vår avdeling leder store prosjekter i EUs forskningsprogrammer, og satser mot Horizon Europe.

Vi har en stor kundeportefølje som inkluderer både nasjonale og internasjonale virksomheter, fra små bedrifter til store globale aktører. SINTEF er en attraktiv partner for industri som posisjonerer seg for det grønne skiftet.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering, innovasjon og kommersialisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. God dialog med kundene er en forutsetning for å lykkes som forsker hos oss. Vi er samlokalisert med NTNU som vi deler laboratorier med og samarbeider med om PhD-utdanning i mange av prosjektene våre.

Vi søker etter deg som har relevant bakgrunn på mastergrads- eller doktorgradsnivå, og som har evner og lyst til å jobbe med og utvikle våre fagområder. Vi er også interesserte i søkere med praktisk erfaring fra fag som maskin, elektro, automasjon eller prosessteknologi. Erfaring fra innovasjonsprosjekter og gründervirksomhet er meget relevant med tanke på kommersialisering av teknologi vi utvikler.

Videre gir SINTEF sine medarbeidere:

  • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
  • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2020
  • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
  • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
  • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Mulighet til å jobbe med industri-relevante løsninger på de store utfordringene i samfunnet i dag, relatert til energi

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS