LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere innen optimalisering og analyse av fremtidens kraftmarked - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 24.01.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vil du bidra til å utvikle fremtidens innovative energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

I SINTEF Energi utvikler vi fremtidens bærekraftige energiløsninger. Vi utfører forskning i tett samarbeid med industri for å bidra til samfunnsøkonomisk utvikling av et robust og miljøvennlig energisystem. Det norske kraftsystemet er i stor grad basert på vannkraft, men fremtidens energisystem må håndtere større variasjon i effekt- og energiflyt enn tidligere, noe som skaper både utfordringer og muligheter for vannkraft. Digitalisering kan også bidra til å øke verdien av vannkraften i et fremtidig smart og bærekraftig energisystem.

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med forskning, programvareutvikling og analyse knyttet til matematiske metoder og modeller for optimering av kraft- og energisystemer. Dette omfatter bruk av etablerte modeller til analyser av fremtidens nordiske og europeiske energisystem, samt utvikling av modeller for produksjonsplanlegging og beslutningstøtte for vannkraftprodusenter som deltar i kraftmarkedet. Et viktig tema for fremtidens utvikling av modellene er utnyttelse av datadrevne metoder som maskinlæring og muligheter for high-performance computing, inkludert GPU-parallellisering.

Hva er den fremtidige verdien av norsk vannkraft? Hvordan kan vannkraften levere fleksibilitet for å integrere variabel fornybar kraftproduksjon? Fremtidens markedsmodeller må være i stand til å gi gode svar på disse spørsmålene, blant annet for å realisere verdien av norske resurser i et fremtidig europeisk nullutslippssamfunn. Dette omfatter tema som for eksempel betydningen av endringer i markedsdesign, sektorkobling, tettere integrering av det nordiske systemet mot Europa og den pågående digitaliseringen av kraftsektoren. Samtidig trengs det driftsoptimaliseringsmodeller som gir kraftprodusenter beslutningstøtte i en stadig mer kompleks markedssetting.

Vi utvikler konsepter, metoder og markedsmodeller for systemanalyse, prisprognosering og driftsplanlegging i kraft- og energisystemer med spisskompetanse på vannkraft. Innenfor kraftmarkedsmodellering og vannkraftoptimering har vi tett samarbeid med NTNU og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø jobber sentralt i forskningssentrene for miljøvennlig energi HydroCen og NTRANS som adresserer vannkraftens rolle i omstillingen til et fremtidig lavutslippssamfunn.

Kunnskap om kraftmarkeder og optimering er nødvendig.

I tillegg er ferdigheter innen ett eller flere av disse områdene ønskelig:

  • Dataanalyse og modellering
  • Programmering av modeller og algoritmer (Python, Fortran, C++)
  • Samfunnsøkonomi
  • Kraftsystem- og lastflytanalyser
  • Markeds- og insentivanalyser

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjon- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS