LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere innen elektrisk distribusjonsnett og distribuerte energiressurser

Søknadsfrist: 08.01.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker forskere innen elektrisk distribusjonsnett og distribuerte energiressurser

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

SINTEFs visjon er Teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i over 70 år. FNs bærekraftsmål er viktige for vår virksomhet. Vi er på jakt etter flere forskere som ønsker å være med og forme fremtidens energiløsninger. I SINTEF Energi utvikler vi fremtidens bærekraftige energisystem. En viktig del av det, er et distribusjonsnett som kan møte fremtidens utfordringer og muliggjøre det grønne skiftet. Vi søker nå etter flere forskere som kan bidra inn i prosjektene vi jobber med i avdelingen Energisystemer.

I avdeling for Energisystemer utvikler vi metoder og verktøy for nettintegrasjon av blant annet solenergi, batteri og elektrisk transport. Andre viktige tema vi forsker på er forbrukerfleksibilitet samt drift og planlegging av distribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk med elkraftbakgrunn eller annen relevant bakgrunn for å kunne utvikle fremtidens kraftnett.

I denne stillingen ligger det store muligheter for å fordype seg innen ett eller flere av forskningsaktivitetene våre:

 • Elektrisk distribusjon (spenningskvalitet, nettovervåkning, nettdrift, kontrollsystem mm.)
 • Modellering, utvikling og nettintegrasjon av:
  • Solenergi og annen distribuert produksjon
  • Batteri og annen lagringsteknologi
  • Energiknutepunkt og lokale energisamfunn
 • Samspill i kraftsystemet (TSO-DSO-koordinering, fleksibilitet, sektorkobling)

I tillegg må du ha evne og lyst til å jobbe med og utvikle våre fagområder i tett samarbeid med kraftbransjen.

Vi ser både etter kandidater med doktorgrad og gode mastergradsstudenter med interesse for doktorgradsstudier. Kjennskap til norsk kraftbransje og norskkunnskaper er en fordel, og blir tillagt stor vekt i vurderingen.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle både sine faglige kunnskaper og ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • Et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS