Ledig stilling ved SINTEF

Forskere for utvikling av fremtidens kraftnett - Avdeling Energisystemer

Søknadsfrist: 16.08.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

I SINTEF Energi utvikler vi framtidens bærekraftige energisystem. En viktig del av det er et distribusjonsnett som kan møte framtidens utfordringer og muliggjøre det grønne skiftet. Vi utvikler metoder og verktøy for nettintegrasjon av blant annet solenergi, batteri og elektrisk transport. Andre viktige tema er forbrukerfleksibilitet og drift og planlegging av distribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk med elkraftbakgrunn eller annen relevant bakgrunn for fremtidens kraftnett.

Vår forskningsaktivitet omfatter:

  • Prediksjon, modellering og analyse av elektrisk last, produksjon og fleksibilitet, inkludert nye teknologier og utviklingstrekk som produksjon fra solceller, batterier, ladeinfrastruktur for elektrisk transport og lokal samordning gjennom lokale fleksibilitetsmarked, energisamfunn og mikronett.
  • Bruk av lastflytanalyse, og videreutvikling av metoder for nettanalyse, inkludert probabilistisk og dynamisk analyse, og bruk av maskinlæring i løsning av komplekse problem
  • Utvikling og anvendelse av ny teknologi i drift av distribusjonsnett, inkludert ny kommunikasjons- og måleinfrastruktur, automatisering og utnyttelse av fleksible ressurser og spenningsregulering.

Vi søker primært kandidater med doktorgrad, men gode kandidater med mastergrad/sivilingeniør i elkraft eller andre relevante fag – og interesse for doktorgradsstudier – oppfordres også til å søke. Kjennskap til norsk nettbransje og norskkunnskaper er en fordel.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.

For spørsmål til stillingen, kontakt:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.no