LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker - Kybernetikk

Søknadsfrist: 28.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du jobbe med DP og reguleringsteknikk mot marine operasjoner?

SINTEF søker neste generasjon problemløsere SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.

I SINTEF Ocean jobber vi med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vi har stor aktivitet knyttet til marine operasjoner og søker etter nye, nysgjerrige medarbeidere. Vår forskningsaktivitet retter seg mot flere næringer; fornybar energi til havs (havvind og flytende solkraft), olje og gass, havbruk og kystkonstruksjoner. Vi jobber med utvikling av analysemetodikk, gjennomføring av analyser og studier, modellforsøk i hydrodynamiske laboratorier, og utvikling av numeriske verktøy og programvare. Vi har en robust prosjektportefølje med både kortvarige og langvarige prosjekter. FME NorthWind og SFI Move er store og sentrale forskningssentre med spennende oppgaver innen marine operasjoner. Også realiseringen av Ocean Space Centre vil gi oss nye muligheter mot marine operasjoner.

Vi ønsker å videreutvikle vår kompetanse på dynamisk posisjonering av skip og plattformer samt anvendelse av reguleringsteknikk på områder som er spesielt viktig i marine operasjoner, slik som operasjon av gangbro, kontroll av turbiner i flytende og faste vindkraftanlegg, aktive systemer for instal¬lasjon av vindturbiner (hiv kompensering, avanserte kraner og aktive vinsjer), opera¬sjoner av fórbåter/losseslanger nært oppdrettsanlegg. Vi søker derfor en etter forsker med MSc, PhD eller tilsvarende kompetanse innenfor teknisk kybernetikk, samt kunnskap og/erfaring innenfor hydrodynamikk eller konstruksjonsteknikk.

Du vil få en spennende og variert arbeidsdag innen et eller flere områder:

 • Utførelse av analyser, utredninger og konseptstudier
 • Utvikling av metoder og numeriske verktøy for simulering, design og analyse
 • Laboratorietesting og verifikasjon
 • Prosjektledelse og prosjektutvikling

SINTEF søker deg som:

 • Har master-, sivilingeniør- eller doktorgrad innen teknisk kybernetikk samt kunnskap innen hydrodynamikk, konstruksjonsteknikk eller tilsvarende
 • Brenner for teknologiske muligheter knyttet til havet
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn
 • Er nyutdannet eller har noen års erfaring fra arbeidslivet
 • Har gode formidlingsevner på norsk og engelsk

SINTEF tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt ledende FoU-miljø innen marin teknologi
 • En trivelig arbeidsplass med dyktige kollegaer fra mer enn tjue ulike nasjoner
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Mulighet til å forme egen arbeidshverdag

Arbeidsted vil være ved Marinteknisk senter på Tyholt i Trondheim.

Høres dette interessant ut? Send oss en kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS