Ledig stilling ved SINTEF

Forsker - Vannkvalitet i landbasert oppdrett

Søknadsfrist: 31.10.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega?

I SINTEF Ocean jobber vi langs hele verdikjeden for akvakultur. Vi er pådriver for å utvikle nye løsninger for overvåking og styring av vannkvalitet i RAS og andre lukkede oppdrettssystemer. Vi forsker på hvordan fysisk, kjemisk og biologisk vannkvalitet påvirker fiskehelse, og hvordan ulike vannbehandlingstiltak kan bedre velferd, produksjon og lønnsomhet i oppdrettsnæringen. Vi jobber i flerfaglige team med nye metoder for overvåking av vannkvalitet og fiskehelse og bruker avansert dataanalyse og maskinlæring for å utvikle gode løsninger for våre kunder.

Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor en seniorforsker/senior prosjektutvikler med kompetanse om vannkvalitet, vannbehandling og fiskehelse i oppdrett til faggruppen Akvatiske bioressurser ved avdelingen Miljø og nye ressurser. Vi forsker på nye marine ressurser, havbruksteknologi, overvåking og modellering, marint miljø og klimaløsninger.

Vi ønsker nå å styrke faggruppen med en seniorforsker/prosjektutvikler til vårt team på vannkvalitet og havbruksmiljø.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor følgende områder:

 • Prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Markedsføring og publisering
 • Videreutvikling av fag- og markedsområdet vannkvalitet og -behandling og fiskehelse i lukkede oppdrettssystemer

Krav til stillingen:

 • Mastergrad eller doktorgrad innen relevante fagområder for vannkvalitet
 • Erfaring fra forskning og god kjennskap til oppdrettsnæringen
 • Utadvendt og markedsorientert
 • Faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig
 • Jobber godt i tverrfaglige team og har god gjennomføringsevne
 • Kommuniserer godt på norsk både internt og eksternt, muntlig og skriftlig
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjon og forsikringsordninger

I SINTEF jobber vi for å utvikle teknologi for et bedre samfunn.

Kontorsted er Trondheim.

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 31. oktober 2020.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS