LEDIG STILLING VED SINTEF

Seniorforsker – Maritim IKT og kybernetikk

Søknadsfrist: 05.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Har du lyst til å være med å gjøre maritim transport smartere og grønnere?

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.

Nøkkelen til mange av vår tids utfordringer finnes i havet. SINTEF Ocean utvikler fremtidens havindustrier innenfor områdene mat, energi, miljø og transport. Vi har nå ledig stilling som seniorforsker/prosjektleder/forretningsutvikler innen Maritim IKT og kybernetikk.

Faggruppen Maritim IKT og kybernetikk sine strategiske satsningsområder omfatter maritim digitalisering og automasjon – inkludert autonome skip, intelligente maritime transportsystemer og kybernetikk. Våre forskere jobber med både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og har økende oppdragsmengde. Som forskningsinstitutt har vi en viktig rolle for å bidra med økt konkurransekraft og bærekraftige samfunnsløsninger for ulike aktører i den maritime verdikjeden.

Vi er i dag involvert i nasjonale forskningssentre som SFI Smart Maritime og SFI Autoship, større EU-prosjekter som AUTOSHIP, AEGIS og VesselAI og flere andre samarbeids- og innovasjonsprosjekter med både internasjonale og norske samarbeidspartnere. Vår virksomhet omfatter kost/nytte vurdering av autonome transportløsninger, internasjonalt standardiseringsarbeid, modellering og simulering av maritime transportsystem, samt bruk av kunstig intelligens for operasjonell beslutningsstøtte.

Vi står også foran en av de største satsingene på forskningsinfrastruktur i Norge, Ocean Space Center, som vil danne grunnlaget for vår satsing inn i fremtiden. Forskningsinfrastrukturen omfatter både laboratorier på land og fjordlaboratoriet som er fullskala feltlaboratorier for forskning, utvikling og innovasjon for marin teknologi og vitenskap. Når du blir med på laget vårt får du en unik mulighet til å være med på å forme fremtidens norske forskningsinnsats for maritim næring både på land og til sjøs. Vil du gå glipp av denne muligheten?

Arbeidshverdagen vil bestå av oppgaver innen disse områdene:

 • Bidra i norske og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Selge og utvikle nye prosjekter i samarbeid med kunder og samarbeidspartnere
 • Utvikle programvare og tjenester for utvikling av autonome maritime transportløsninger
 • Lede samarbeidsprosjekter med private og offentlige kunder og andre forskningspartnere
 • Formidle forskningsresultater og vitenskapelig publisering
 • Bidra i strategisk utvikling av fagmiljøet

SINTEF søker deg som har:

 • Relevant universitetsutdannelse på MSc eller PhD-nivå, innen ett eller flere av områdene marin kybernetikk, marin teknologi, datateknikk, system integrasjon, kunstig intelligens og maritim sikkerhet
 • Relevant erfaring fra forskningsmiljø og/eller maritim industri
 • Gode analytiske evner, metodisk i tilnærming til problemstillinger
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og/eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

SINTEF tilbyr:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • Et dynamisk arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og initiativ
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger
 • En moderne pensjonsordning, og meget gode forsikringsordninger

Hvis dette høres spennende ut, send oss en kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS