LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / seniorforsker bærekraftig termisk prosessering i sjømatindustrien

Søknadsfrist: 05.04.2024

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega? SINTEF Ocean søker forsker/ seniorforsker bærekraftig termisk prosessering i sjømatindustrien

Verden står ovenfor en utvikling med økende befolkning og velstandsvekst, noe som betyr at vi må ha fokus på at produksjon, uttak og utnyttelse av biologiske ressurser skjer på en bærekraftig, effektiv og lønnsom måte. Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag og teknologiutvikling for å sikre mer bærekraftig matproduksjon gjennom fiskeri og havbruk er pekt på av FAO som et viktig bidrag til å sikre verdens befolkning nok mat. Faggruppen Matteknologi og energi jobber med økt utnyttelse av mat fra havet ved å utvikle teknologi og metoder for sjømatproduksjon fra slakting til ferdig produkt. Gruppen er tverrfaglig og jobber med både råvarekvalitet og termisk prosessering som kjøling, frysing og tining av næringsmidler. I det daglige jobber vi med prosjekter som bl.a. handler om økt kontroll ved kjøling, energieffektivisering i industrielle kuldeanlegg, tørking av tare, optimal lagring av grønnsaker og mye mer. I både nasjonale og internasjonale prosjekter er forbedring av kjølekjeden (cold chain) og energieffektivisering viktig for å redusere matsvinn, øke produktkvalitet, og redusere CO2-utslipp viktige mål for vårt arbeid. Gruppen består av forskere med bakgrunn fra bioteknologi, matvitenskap, kuldeteknikk og energieffektivisering. Faggruppen er en av seks faggrupper i avdeling Fiskeri og ny biomarin industri. I avdelingen jobber vi med å fremskaffe fremtidens mat og fôr fra både fangst, høsting og dyrking av marine arter til ferdig produkt og vi utvikler teknologiske løsninger på biologiens premisser. 

Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor etter en person med kunnskap og interesse for termiske prosesser (kjøling, frysing, tørking) og energioptimalisering i sjømatindustrien.

Arbeidsoppgavene kan være innenfor flere områder: 

 • Analyse, instrumentering, og simulering av kulde- og varmpumpende systemer
 • Planlegging og gjennomføring av laboratorie- og feltforsøk, inkl. tokt med fiskebåt
 • Medvirke til å utvikle nye prosjektideer og realisere dette gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser
 • Delta aktivt i publisering innen nasjonal og internasjonale fora 
 • Prosjektledelse

Hvem ser vi etter:

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn. 

I tillegg ser vi etter deg som: 

 • har interesse for og gjerne erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen eller annen næringsmiddelindustri
 • har mastergrad, sivilingeniør eller doktorgrad innen termodynamikk og næringsmiddelprosesser. 
 • behersker engelsk både skriftlig og muntlig
 • kommuniserer godt både internt og eksternt (muntlig og skriftlig) 

Som person er du: 

 • god til å samarbeide med andre mot et felles mål
 • tilpasningsdyktig i samarbeid med andre og åpen for varierte arbeidsoppgaver
 • aktiv bidragsyter til å fremme nye initiativer og forbedringer, og du motiverer også andre til å delta 
 • ansvarsfull, tar eierskap til oppgaver og gjennomfører disse på en god måte

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontorsted er Trondheim. Stillingen rapporterer til forskningsleder for Matteknologi og energi. Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes via søknadsportalen innen søknadsfristen.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

 • Forskningsleder Kirsti Greiff, mob: 47903891, kirsti.greiff@sintef.no eller
 • Forskningssjef Bård Wathne Tveiten, mob: 98230438, bårdwathne.tveiten@sintef.no 

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS