LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / rådgiver innen fremtidens tunnelteknologi

Søknadsfrist: 23.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Bruk av undergrunnen øker i omfang nasjonalt og internasjonalt i en tid med befolkningsvekst og urbanisering. Ingeniørgeologi, bergmekanikk og anleggsteknikk er kunnskap vi trenger for suksessfull planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av alle store infrastruktur- og utbyggingsprosjekter, samt optimalisering av gruverom. Digitalisering, maskinlæring og IoT er viktige og muliggjørende teknologier for forbedring og utvikling av nye løsninger.

Det grønne skiftet utfordrer til å tenke nytt for å levere på flere av FNs bærekraftmål, også innen geofagene. I faggruppen Berg- og geoteknikk jobber vi målrettet innenfor disse temaene, og vi har behov for flere medarbeidere.Vi søker etter deg som vil være med på å løse fremtidens utfordringer og forske frem nye, bærekraftige løsninger for samfunnet innen anvendelse av undergrunnen og sikker og kostnadseffektiv bygging i berg.

Arbeidsoppgaver

Du vil bli en del av et bredt og tverrfaglig fagmiljø med stor frihet til å utforme egen hverdag og med store muligheter til sentrale oppgaver for industri og offentlige aktører i inn- og utland.

Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgaver innen:

 • innovasjon og utvikling innen tunnel- og undergrunnsteknologi
 • tverrfaglige prosjektarbeid i tett samarbeid med vårt Berglaboratorium, norsk industri, andre enheter i SINTEF og samarbeidende universitetsmiljø
 • prosjektgenerering, deltagelse og prosjektledelse i internasjonale forskningsprosjekter
 • forskingsbasert spesialrådgiving, tredjepartskontroller og oppdragsforskning for og med industripartnere og offentlige aktører nasjonalt og internasjonalt
 • nettverksbygging, markedskontakt og kunnskapsformidling

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeider med universitetsutdannelse på MSc- eller PhD-nivå innen fagene bergmekanikk, ingeniørgeologi og anleggsteknikk med god kompetanse og erfaring innen flere av følgende felt:

 • dimensjonering og optimalisering av bergrom
 • driveteknologi (B&S, TBM), bergstabilitet og –sikring
 • bergtekniske undersøkelser, instrumentering, overvåkning
 • byggeprosess, byggetid- og kostnader
 • beslutnings- og anskaffelsesprosesser
 • grønne og klimavennlige løsninger, materialer og prosesser
 • analytiske metoder og numerisk modellering
 • digitalisering, maskinlæring, automatisering, IOT
 • risiko- og pålitelighetsanalyser

Du som søker må være kunde- og løsningsorientert, ha et godt bransjenettverk og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Videre har du interesse for tverrfaglig forskningssamarbeid og faglig nettverksbygging, og du er kreativ, engasjert og inkluderende.

SINTEF gir sine medarbeidere

 • et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en virksomhet som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor seksti prosent av forskerne har doktorgrad
 • gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS