Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker ved Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken

Søknadsfrist: 05.12.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet ved UiO er det ledig en forskerstilling for 3 år. Stillingen er knyttet til senteret Precision Health Center for Optimized Cardiac Care (ProCardio), som er et senter for innovasjon finansiert av Norges Forskningsråd. Se også ProCardio Center for Innovation

Mer om stillingen

Forskerstillingen vil i utgangspunktet være knyttet til Kardiologisk avdeling på Hjerte-, lunge og karklinikken ved OUS Rikshospitalet der man behandler pasienter med sykdommer innenfor kardiogenetikk, hjertesyke gravide, klaffesykdom, arytmier, kransåresykdom og hjertesvikt. Hovedforskningsområdet for gruppen inkluderer kardiogenetiske sykdommer, arytmier og plutselig hjertedød, trening og graviditet ved hjertesykdom som noen eksempel.

Forskerstillingen vil inngå i et team med stipendiater, postdoktorer, leger og forskere og være lokalisert i kontorer i Domous Medica ved Rikshospitalet sammen med resten av gruppen. Vi tilbyr et hyggelig og engasjerende miljø, sterk faglig kompetanse og forskningsproduksjon.

Kvalifikasjonskrav

 • Cand.med. eller tilsvarende
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Klinisk erfaring med indremedisin og/eller kardiologi er en fordel, men ikke en forutsetning
 • Erfaring med ekkokardiografi er en fordel, men ikke en forutsetning
 • Personlig egnethet
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Publikasjoner, abstraktpresentasjoner eller manuskripter innen aktuelle fagområder vektlegges.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. I tillegg legges det vekt på klinisk erfaring og ev. tidligere forskningserfaring. Vi tar også hensyn til: motivasjon, evne til å jobbe strukturert, kommunikasjonsferdigheter og erfaring med å jobbe selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • lønn fra NOK 575 400 til NOK 635 400 avhengig av kompetanse, i stillingskode 1108 for forsker uten Ph.D
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Kristina Haugaa, Kardiologisk avdeling. Tlf. 928 33 646, e-post kristina.haugaa@medisin.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS