Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker SKO1108 / 1109 20% stilling ved Avdeling for mikrobiologi (Klinikk for laboratoriemedisin)

Søknadsfrist: 15.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig 20% stilling som forsker 1108/1109 ved Avdeling for mikrobiologi (MIK), Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin innen mikrobiologi.

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert forsker til stillingen ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO. Stillingen er i utgangspunktet for 1 år med mulighet for forlengelse.

Den nye forskeren vil inngå i Avdeling for mikrobiologi (MIK) tilknyttet forskergruppen «Genome Dynamics» og være en del av avdelingens forskningspersonale.

Colourbox

Mer om stillingen

Forskeren vil jobbe med et bredt spekter av forsknings-oppgaver i fagfeltet Mikrobiologi i et spennende internasjonalt akademisk miljø. Vi søker en svært motivert og erfaren forsker til å bli med i vårt FoU-team og bidra til genteknologien av metabolske biosynteseveier i mikroorganismer og i mikrobielle genomer, spesielt den anaerobe Clostridium sp.

Den vellykkede kandidaten må ha sterke ferdigheter i molekylærbiologi og mikrobiell genetikk, og ha betydelig praktisk erfaring med bruk av syntetisk DNA og genredigeringsverktøy, gjerne fra makroalger (tare). Du må kunne levere på små og store oppgaver i en hektisk hverdag. Ansettelse i stillingskode SKO 1109 forutsetter at søkeren har doktorgrad.

Arbeidsoppgaver

Forskningsgruppen Genome Dynamics har en ambisiøs satsning på utvikling av biodrivstoff fra grønt avfall inkludert makroalger (tare), i utvalgte bakterier. Vi bruker mikrober som effektive og høyt kontrollerte biofabrikker for bærekraftig produksjon av biodrivstoff fra karbohydratrike avfallskilder fra hav og skog. Her utnytter vi synergien mellom MedTech og GreenTech for å forbedre produksjonsprosessen for biodrivstoff.

Arbeidsoppgavene består av forskning i tett samarbeid med UiOs akademiske personale:

 • Designe og genetisk konstruere Clostridium-stammer med genredigering for å optimalisere produksjonen av målmolekyler, basert på kunnskap om metabolske veier og cellulær fysiologi.
 • Designe gen-knock-outs og knock-ins i Clostridium sp. genomer for stammeforbedring.
 • Bruke et bredt spekter av analytiske metoder, inkludert PCR, DNA-elektroforese, platebaserte analyser, sekvensering, løsemiddeldeteksjon og kvantifisering på HPLC til QC og test nye stammer for produksjonsevaluering.
 • Bidra til utvikling av en ny strain engineering-pipeline og metoder som støtter fremtidig utvidelse av genredigering.
 • Holde organisert og detaljert dokumentasjon; utvikle SOPer for dokumentasjon og kunnskapsoverføring.
 • Hold deg oppdatert med gjeldende litteratur innen strain engineering og implementere nye teknologier selvstendig, etter behov.
 • Presentere data internt så vel som med eksterne interessenter på engelsk.
 • Planlegge og gjennomføre laboratorieeksperimentarbeid og rapportere resultatene.
 • Arbeide i partnerskap med andre forskere (beregningsbiologer, analytiske og fermenteringsforskere) for å identifisere, utvikle og bruke nye syntetiske biologi- og genomteknologiske verktøy for å møte våre mål/milepæler.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet innen mikrobiologi, molekylærbiologi, minimum tilsvarende mastergrad.
 • 1-3+ års erfaring med Clostridium sp. eller andre mikroorganismer med arbeider med DNA-bibliotekkonstruksjon/-kloningsteknikker (PCR, kloning, mikrobiell transformasjon, homolog rekombinasjon, sekvensering, CRISPR/Cas-systembasert genomredigering eller ClosTron-mutagenese) i en industri- eller forskningssektor.
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på engelsk
 • generelt god IT-forståelse og erfaring med å jobbe digitalt i ulike systemer

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig, løsningsorientert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig med et oppgaver innen anaerobe og andre kravfulle bakterier. MIK er del av en kompleks organisasjon, og den vi ansetter må tilegne seg god forståelse for vår avdeling og kommunisere godt med kollegene. En viktig egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere forskningsstrategi i en hektisk hverdag.

 • strukturert, ansvarsbevisst, effektiv og nøyaktig
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å kommunisere tydelig med kolleger
 • god evne til å lage konstrukter og videreformidle kunnskap vil tillegges stor vekt

Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved utvelgelsen. Vi vektlegger at våre ansatte skal bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø ved å dele kunnskap og erfaringer og støtte hverandre.

Vi tilbyr

 • lønn som forsker kode 1108/1109 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532 200 - 594 500 (SKO1108) / 604 900 - 657 300 (SKO1109), avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • et spennende og utfordrende fagmiljø i rask utvikling
 • et hyggelig, internasjonalt arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • en variert stilling med utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev inkludert motivasjon for stillingen
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • publikasjonsliste
 • vitnemål, attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Stillingen vil ha base i UiOs lokaler, Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Overingeniør Håvard Homberset, Avdeling for mikrobiologi, e-post: havard.homberset@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS