Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker - Nevrovitenskap

Søknadsfrist: 08.07.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo har en ledig 50% stilling som forsker for en periode på 6 måneder med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet opp mot GliaLab for å arbeide med tofotonmikroskopi av våkne mus med samtidig elektrofysiologi og måling av ekstracellulære ionekonsentrasjoner.

GliaLab er en forskergruppe som primært arbeider med tofotonmikroskopi av astrocytter i hjernen til mus. Tofotonmikroskopi-eksperimentene innebærer implantasjon av kranievinduer, virusinjeksjoner, analyse av adferd og opptak av elektrofysiologiske signaler.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad i nevrovitenskap eller tilsvarende eller profesjonsstudium i medisin.
 • Dokumentert bred erfaring med tofotonmikroskopi i våkne mus. Kandidaten må kunne utføre relevant kirurgi (kraniotomier i mus, virusinjeksjoner, elektrodeimplantasjoner), datainnsamling og analyser av tofotonmikroskopidata.
 • Erfaring med ionesensitive mikroelektroder og elektrofysiologi.
 • Erfaring med in vivo optogenetikk.
 • Kandidaten må ha en grunnleggende forståelse for nevrovitenskap og cellebiologi.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på både kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet. Kandidaten vil jobbe tett i samarbeid med eksperimentalister og må evne å tilgjengeliggjøre sitt arbeid og analyser for disse.

Vi tilbyr

 • lønn i stilling som 100% forsker SKO 1108 fra kr 478 300 til kr 517 600 avhengig av kompetanse
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS