Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker innen måling av leseforståelse

Søknadsfrist: 20.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som i tillegg har et permanent senter. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning.Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser), fire fakultære forskergrupper (COSER, LEA, SISCO og TEPEC) og FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen). I tillegg utgjør flere av instituttets ansatte en viktig del av forskergruppen CLEG som i dag ledes fra Institutt for pedagogikk. Instituttet har ca. 300 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca. 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. ILS har ca. 45 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

En fast stilling som forsker (SKO 1109) innen måling av leseforståelse er ledig ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Stillingen er knyttet til instituttets arbeid med målinger av leseforståelse som gjennomføres ved Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved ILS.

Mer om stillingen

Stillingen er knyttet til både studien Programmet for International Students Assessment (PISA) og oppdraget med å utvikle nasjonale prøver i lesing. PISA er en internasjonal forskningsundersøkelse av 15-åringers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk. Nasjonale prøver i lesing gjennomføres årlig av alle norske elever på 5., 8. og 9.trinnn. Begge prosjektene gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er knyttet til EKVA, som også har nasjonalt ansvar for flere andre liknende studier. 

Mer informasjon om PISA, se nettsideMer informasjon om nasjonale prøver i lesing, se nettside

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver som inngår i den utlyste stillingen, er:

 • Gjennomføring av PISA-undersøkelsen med vekt på området lesing
 • Utvikling og kvalitetssikring av leseprøver
 •  Videreutvikling av leseprøvenes rammeverk, oppgaveformat og bruk av målemetoder,samt analyse av resultater
 • Oversetting og kvalitetssikring av oppgaver og spørreskjemaer 
 • Datainnsamling, datahåndtering og dataanalyse
 • Rapportering og vitenskapelig publisering og formidling

Kvalifikasjonskrav

Det vektlegges at søkere må oppfylle følgende kvalifikasjonskrav:

 • Ph.d.-grad med relevans for målinger av leseforståelse
 • Erfaring med utvikling og kvalitetssikring av leseprøver
 • Særskilt god formuleringsevne og kompetanse i norsk (begge målformer), samt gode engelskkunnskaper
 • Kunnskap om norsk utdanning og kvalitetsvurderingssystemet

Det er også ønskelig med erfaring med utvikling av leseprøver i ulike digitale plattformer.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også søkerens personlige egnethet, gode samarbeidsevner og motivasjon for stillingen.

Søknaden skrives på norsk. Intervju vil bli benyttet i tilsettingsprosessen.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 667 700 – 759 100 avhengig av kompetanse som forsker stillingskode1109
 • Et positivt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger og ansattgoder

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Egen tekst på maks 2 sider hvor søker reflekterer over hvordan egne forskningsinteresser samsvarer med EKVAs prosjekter
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen kvalifiserende erfaring)
 • Ph.d. -avhandling
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste: 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-post og telefonnummer)

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved vurdering av søkere, vil det legges vekt på dokumenterte kvalifikasjoner, og søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se regler bruk av forskerstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS