Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker innen epidemiologi eller statistikk

Søknadsfrist: 03.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

Stilling som forsker innen epidemiologi eller statistikk er ledig ved Farmasøytisk Institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Tilsettingen gjelder for en periode på 1 år og 8 måneder.

Startdato så raskt som mulig.

Mer om stillingen

Kandidaten vil jobbe med COVID-19 prosjektene ved avdelingen, hovedsakelig prosjektene «EU-COVID-19» og «CONSIGN». EU-COVID-19 er en internasjonal register-basert studie med fokus på risiko faktorer, beskyttende faktorer, kliniske konsekvenser og psykisk helse, både i befolkningen generelt og hos sårbare grupper som barn, gravide, pasienter med forskjellige underliggende lidelser. CONSIGN fokuserer spesielt på gravide og COVID-19. Begge prosjekter har fokus på legemiddelbruk og på hvordan behandling med legemidler kan påvirke forløpet og alvorlighetsgraden av COVID-19. Prosjektet vil bli utført i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere i EU-COVID-19 og CONSIGN prosjektet. Dette vil gi kandidaten muligheten til å bruke ulike kompetanser og ferdigheter, og å bygge et internasjonalt tverrfaglig forskningsnettverk.

Les mer om PharmaSafe COVID-19 project

Den som tilsettes vil bli tilknyttet til PharmacoEpidemiology and Drug Safety Research Group som ledes av Prof. Nordeng ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Norge.

Kandidaten blir også medlem av PharmaTox Strategic Research Initiative ved Det matematisk-naturvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo. PharmaTox er et tverrfaglig forskningssenter som omfatter sterke forskningsmiljøer innen farmasøytisk biovitenskap, biologi, bioinformatikk og statistikk.

Se mer om PharmTox

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner. Stillingen krever tilstedeværelse på campus Universitetet i Oslo.

Absolutte krav:

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innen statistikk eller epidemiologi. Kandidater med doktorgrad i epidemiologi må ha høy kompetanse/erfaring med statistiske analyser. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i forskerstillingen at disputasen er godkjent.
 • Flytende skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • Kompetanse innen statistikk, avanserte epidemiologiske metoder og fortrinnsvis, kausal inferens
 • Forskningserfaring innen farmakoepidemiologi og analyse av norske helseregistre
 • Høy kompetanse innen bruk av statistiske programvare (e.g. STATA, R, SAS).

Følgende kvalifikasjoner vil være en fordel:

 • Erfaring med store internasjonale prosjekter er en fordel
 • Erfaring med infeksjonsepidemiologi vil også telle positivt

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Evnen til å jobbe selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, også på tvers av fagdisipliner
 • Høy motivasjon for å en forskerkarriere

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 535 200 til kr 608 200 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1109)
 • Faglig sterke arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

For spørsmål om rekrutteringssystemet JobbNorge kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS