Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker 50% i nevrologi

Søknadsfrist: 28.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, har ledig 50 % stilling som forsker for spesialist i nevrologi fra og med 01.02.2023. Det er en fordel om stillingen kombineres med klinisk stilling ved Nevrologisk avdeling.

Forskerstillingen skal benyttes til å utvikle og gjennomføre nevroimmunologiske translasjons-studier primært vedrørende multippel sklerose (MS). MS-gruppen ved OUS/UiO har et stort data-materiale som stilles til rådighet i henhold til godkjenninger fra REK og PVO. Både senior-forskere og stipendiater i MS-gruppen vil være samarbeidspartnere, samt forskere fra samarbeidende avdelinger ved OUS/UiO og våre partnere i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Arbeidet vil bestå av prosjekt-utvikling, organisering av samarbeidet, datainnsamling- og håndtering, data-analyser, utarbeide artikler og rapporter samt delta i kommunikasjon om prosjektet internt og eksternt.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (ph.d.) innenfor områder som er relevant for prosjektet, (aktuelle fagområder).
 • Spesialist i nevrologi
 • Erfaring med translasjoDns-studier
 • God kompetanse vedrørende data-analyser og utforming av vitenskapelige tekster
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Positiv holdning
 • Gode gjennomføringsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

Vi ønsker kvalifiserte og motiverte søkere velkommen, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø.

 • lønn etter stillingskode 1109, brutto årslønn fra kr fra kr 604 400 til kr 714 000
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • eventuelt prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som tilsettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Hanne Flinstad Harbo, mobiltelefon 995 46 680, e-post: h.c.f.harbo@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS