Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker - FIKS

Søknadsfrist: 01.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


FIKS
er en enhet ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet som koordinerer UiO sin satsing på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Satsingen er en del av UiOs arbeid i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringen (DEKOMP).

Om stillingen

Det er ledig en midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) ved Enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS) ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet (UV).

Ansettelsesperioden er fra 01.01.2021 til 31.12.2023.

Mer om stillingen

Stillingen er knyttet til FIKS sitt arbeid med desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP). Hensikten med den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling er at skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) skal videreutvikle kompetanse hos sine lærere.

FIKS arbeider med en rekke ulike skoleeiere med særlig vektlegging av temaer som vurdering i fag, tverrfaglighet, utvikling av profesjonsfellesskap, veiledning av nyutdannede samt læreplanforståelse.

Hovedoppgavene for en forsker i midlertidig stilling er å sammenstille og produsere forskningsbaserte bidrag på ett eller flere av de nevnte områdene. Det kan også være relevant å sammenstille og publisere på andre relevante områder og temaer.

Mer informasjon om DEKOMP-ordningen finnes her.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med datainnsamling på FIKS sine ulike prosjekter
 • Kontakt med skoler og skoleeiere
 • Formidle forskningsfunn i ulike formater, både som foredrag og digitalt
 • Arbeid med og publisering av artikler knyttet til praksisnær forskning

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i utdanningsvitenskap eller tilsvarende
 • Gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant erfaring fra lignende forskningsarbeid
 • Erfaring med utvikling av kompetanse
 • Annen skolefaglig relevant erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Selvstendighet og evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • God gjennomføringsevne i forhold til arbeidsmål
 • Evne til å arbeide under tidspress med klare frister i enkelte perioder

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 583900 til kr 667200 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1109)
 • Gode muligheter for egenutvikling og deltakelse i et faglig sterkt miljø med stor nasjonal og internasjonal kontaktflate
 • Gode pensjonsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med informasjon om utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet, samt administrativ erfaring

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem JobbNorge.

Det benyttes som hovedregel intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til ansettelse i forskerstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen