Spennende jobbmulighet i Regional utvikling og reiseliv ved Transportøkonomisk institutt!

Forsker - Regional utvikling og reiseliv

Søknadsfrist: 10.08.2022

Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges fremste forskningsinstitutt innen mobiltet- og transportfeltet, og vi leverer kunnskapsgrunnlag til myndigheter og beslutningstakere nasjonalt, regionalt og lokalt. I tillegg er vi en del av store internasjonale prosjekter som MOVE21, DriveToTheFuture og SAFEWAY.


Den største faggruppen er økonomer, men også ingeniører, statsvitere, sosiologer, samfunnsvitere, psykologer, planleggere, geografer og forskere med andre kompetanser er representert.

Bli kjent med TØI

Vil du forske på regional utvikling og reiseliv?

Bli med på å påvirke utviklingen av et spennende og relevant forskningsområde av stor økonomisk og samfunnsmessig betydning, i et ledende og innovativt forskningsmiljø.

Om forskningsområdet

Reiselivsforskningen har vært en sentral del av TØIs aktivitet i over 50 år. En stor del av transportaktivitetene i samfunnet er knyttet til reiselivet og næringen er av stor økonomisk og samfunnsmessig betydning, ikke minst i de mange spredtbygde områder av landet som ellers har et tynt næringsgrunnlag. Det er derfor naturlig å se reiseliv sammen med mer generell regional utvikling.

De regionale analysene baserer seg på kunnskap om tilgjengelighet og mobilitet med fokus på regionforstørring, regional integrasjon og regional interaksjon, virkninger av transportpolitikk og investeringer i infrastruktur, kommunikasjon og transportsystemer som har avgjørende betydning for konkurransedyktig og bærekraftig regional næringsutvikling. Reiselivsforskningen ved TØI omfatter økonomiske ringvirknings-, etterspørsels-, nærings-, atferds- og holdningsanalyser. Analyser produserer kunnskap til forvaltning av ressurser, samt til planlegging og styring for å bidra til en mer bærekraftig reiselivsutvikling. Vi undersøker også relasjonen mellom turisme og klimaendringer.

Forskningsgruppen har per i dag ti forskere med primær tilknytning til gruppa og tre forskere med bi-tilknytning til gruppa.

Bli kjent med forskningsfeltet

Om stillingen

Ny teknologi, nye reisevaner og nye former for transport og mobilitet gir nye rammer og problemstillinger for fagfeltet Regional utvikling og reiseliv ved Transportøkonomisk institutt.

Du vil inngå i forskningsgruppen og jobbe som forsker på feltet. Arbeidsoppgavene vil være prosjektrelatert, og du vil jobbe både som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Du vil bli involvert i søknadsarbeid og tilbudsskriving. Arbeidet er svært variert og vi ønsker at du er selvstendig, men samtidig trives med å jobbe i team.

Vi søker en nyutdannet eller erfaren samfunnsøkonom, samfunnsgeograf, sosiolog eller tilsvarende. Dine arbeidsoppgaver vil være å anvende samfunnsfaglige metoder på problemstillinger knyttet til regional utvikling, reiseliv, tilgjengelighet m.m.

Ønskede egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og grundig
 • Evne til å omstille deg mellom høyt tempo og ha mange baller i luften til å fordype deg i ett tema/område
 • Nysgjerrig og initiativrik. Du har lett for å sette deg inn i nye temaer og arbeidsmetoder
 • Selvstendig, men også glad i å samarbeide med andre
 • Glad i å skrive og opptatt av god forskningsformidling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Samfunnsgeograf, samfunnsøkonom eller liknende bakgrunn med doktor- eller mastergrad. Kandidater som er i et pågående utdanningsløp, vil også bli vurdert.
 • Metodisk kompetanse innenfor ulike metoder
 • Kunnskap om og interesse for regional utvikling og/eller reiselivssektoren.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med å skrive tilbud/søknader
 • Erfaring med prosjektarbeid og publiseringsarbeid

Både nyutdannede og personer med lengre og relevant erfaring oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og samfunnsrelevante prosjekter i samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner
 • Meritterende forskningsvirksomhet
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som skaper resultater gjennom godt samarbeid
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fleksibelt arbeidssted kan vurderes
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsbetingelser og velferdsordninger
 • En arbeidsplass i et stimulerende forskningsmiljø som har et ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.
 • Lyse og attraktive lokaler i Forskningsparken i innovasjonsdistriktet Oslo Science City
 • Bedriftshytte på Nesby-fjellet

Er du interessert?

TØI har et flerfaglig miljø rundt 110 ansatte, og vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Hvis du ønsker en uforpliktende prat før du søker eller har andre spørsmål er du velkommen til å kontakte forskningsleder Frants Gundersen på tlf 472 87 003, epost [email protected], eller avdelingsleder Silvia Olsen på tlf. 408 82 359, epost [email protected]

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes påtlf 75 54 22 20

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20

Søkere med utenlandsk utdanning, må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk, og NOKUTs generelle vurdering om utdanningen samsvarer med norsk mastergrad, dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Se www. nokut.no for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning.

Fremmedspråklig søker forplikter seg til å lære norsk skriftlig og muntlig innen to år.

Søknadene vurderes fortløpende.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS