LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere innen digital helse - SINTEF Digital

Søknadsfrist: 22.04.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Vil du bidra til å skape mer helhetlige helsetjenester? At det blir enklere for pasienter å mestre egen sykdom og leve med god livskvalitet? At helsepersonell får bedre arbeidsverktøy? Og at vi får mer bærekraftige helsetjenester? Avdeling Helse søker nå etter nye medarbeidere som ønsker å bidra til å utvikle og ta i bruk digital teknologi til nytte for pasienter og helsetjenester.

SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Det økonomiske overskudd vi skaper investeres for framtida gjennom laboratorier, vitenskapelig utstyr og din kompetanse. Ved SINTEF Digital jobber 400 mennesker for å skape teknologi for et bedre samfunn. Det har vi gjort i over 70 år.

Forskningsmiljøet vårt har vært sentralt i arbeidet med å utvikle og innføre velferdsteknologiløsninger for helse, trygghet og mestring i Norge. Vi jobber aktivt med og tett på pasient-/brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus, og bedrifter for å utvikle og innføre digitale løsninger som skaper bedre helse og helsetjenester. Regjeringens Perspektivmelding anslår at nærmere én av tre vil måtte jobbe innen helse- og omsorgsektoren i 2060. Men er dette bærekraftig? Vi må tenke nytt, og vi er sikre på at digital transformasjon og forskningsbasert kunnskap vil være helt nødvendig for å møte disse utfordringene! Her skal det skje et stort løft, og vi bidrar med forskningsbasert kompetanse for å utvikle blant annet samhandlings-, planleggings- og oppgavestøtte for helsearbeidere, nye løsninger for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus samt egenmestringsløsninger for pasienter og andre brukere.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Digital helse er et flerfaglig forskningstema, og du må like å jobbe med folk med ulik faglig bakgrunn. Vi søker forskertalenter som er tidlig i sin yrkeskarriere, og som ønsker å bidra med kompetanse i et flerfaglig forskningsmiljø som brenner for å finne gode digitale løsninger på reelle, komplekse problemstillinger. Du må kunne jobbe brukerrettet i tett samarbeid med kolleger, kunder og samarbeidspartnere i prosjekter i Norge og i internasjonale prosjekter. Du må bidra til å initiere og gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter og kunne formidle forskningsresultater til kunder, i vitenskapelige tidsskrift og andre kanaler. Det er en fordel om du har erfaring med denne type arbeidsmetodikk, men det er viktigere at du er interessert i å jobbe på denne måten.

Vi søker nå etter to forskere, og begge stillingene skal bidra til å møte behov i våre prosjekter. En stilling vil særlig rette seg mot å utvikle nye løsninger for helsetjenesten, mens den andre vil handle om å utvikle egenmestringsløsninger for pasienter og andre brukere.

Du har minimum en relevant universitetsutdannelse på masternivå, kanskje har du også erfaring fra helse- og omsorgsektoren eller har nylig fullført en Ph.d.-grad? Helsefaglige, teknologiske eller samfunnsvitenskapelige utdannelser er alle aktuelle så lenge du kan og vil bruke bakgrunnen din til å skape bedre helsetjenester ved hjelp av digital teknologi. Hvis du har personlig erfaring med å leve med funksjonsnedsettelser og/ eller kroniske lidelser kan du bidra med viktig kompetanse!

For oss er det viktig at du:

 • brenner for å skape bedre løsninger for pasienter og ansatte i helsetjenesten.
 • gjerne har erfaring fra helsevesenet eller helseindustrien.
 • er kunde- og løsningsorientert.
 • har vilje og evne til å drive frem og lede forskningsprosjekter.
 • har engasjement, er initiativrik, har vilje til å jobbe i tverrfaglige team og evne til å skape resultater sammen med andre.
 • evner å jobbe organisert og levere på tid.
 • behersker skandinavisk språk.

Hos oss får du:

 • jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.
 • jobbe med spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med tilgang til SINTEFs samlede kompetansenettverk og sammen med våre samarbeidspartnere.
 • dynamisk og fleksibel arbeidsdag.
 • store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø.
 • et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum.
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.
 • arbeidssted Forskningsveien 1 i Oslo – midt i et innovasjonsmiljø i rask utvikling.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med:

Søknadsfrist er 22. april 2021.

Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS