Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker (uten PhD) innen digitale innbyggertjenester og tilrettelagt helseinformasjon

Søknadsfrist: 06.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Avdeling for Folkehelsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det en ledig 100% stilling som forsker uten PhD.

Stillingen er knyttet til IMI (Innovation Medicine Initiative) prosjektet “Gravitate – Health; Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment” (Gravitate-Health) og forskergruppen Digitalisering og samhandling ved Universitetet i Oslo. Gravitate – Health skal etablere en digital plattform med funksjoner for å gi den enkelte innbygger bedre tilgang til relevant og kvalitetssikret helseinformasjon, og undersøke om dette påvirker forståelse og etterlevelse, bedrer livskvalitet og resultater av behandling. Forskerens arbeid vil inngå som en del av Gravitate-Health prosjektets aktiviteter. Mer informasjon om prosjektet finner du her:

Institutt for helse og samfunn driver forskning og utdanning av relevans for utvikling av helsetjenester både nasjonalt og globalt. Den aktuelle stillingen er forankret i Avdeling for folkehelsevitenskap. Avdelingens forskningsområder har en tverrfaglig profil og retter seg særlig mot digitale løsninger, innovasjon og velferdsteknologi som sikrer god tilgjengelighet til helsetjenester, velvære, læring og verdighet for alle, samt klinisk forskning til eldre og kronisk syke, og helsetjenesteforskning med fokus på både spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tjeneste- og kompetanseutvikling for å sikre bærekraftige tjenester er også viktige forskningsområder. Avdelingen har ansvar for det nye masterprogrammet i Folkehelsevitenskap og epidemiologi, huser Uio:eColab, Forskningssenter for habilitering- og rehabiliteringstjenester (CHARM) og Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).

Du kan lese mer om Avdeling for folkehelsevitenskap her.

Mer om stillingen

Den som ansettes i stillingen vil bidra i planlegging og gjennomføring av test aktiviteter og oppsummering av empiriske data fra disse aktivitetene, og se dette spesielt i forhold til tilgjengelighet, forståelse og etterlevelse av behandling gitt den enkeltes helse- og sykdomsbilde for å styrke mestring, livskvalitet og pasientsikkerhet. I tråd med Universitetet i Oslos mål om økt internasjonalisering og dette prosjektets internasjonale karakter inngår samarbeid med andre partnere i Gravitate-Health konsortiet (40 partnere i 15 land) i arbeidet som forsker uten PhD. Den som ansettes vil derfor kunne opparbeide noe erfaring i koordinering i store, internasjonale prosjekter.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.07.2023 fram til 31.12.2025.

Ta kontakt med professor Anne Moen på e-post: anne.moen@medisin.uio.no for mer informasjon.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkerne må ha fullført og bestått mastergrad (120 studiepoeng), karakter B (ECTS karakterskala) eller bedre innen relevant helsefaglig studieretning. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • Interesse for digitale innbyggertjenester i nasjonal og internasjonal kontekst, inkludert interesse for tilrettelegging av helseinformasjon til med personer med ulike behov og muligheter.
 • Videre vil søkere som har deltatt i relevant nasjonalt eller internasjonalt prosjektarbeid bli prioritert.
 • Krav til selvstendighet og god arbeidskapasitet forventes og søkerens faglige og personlige forutsetninger vil også vektlegges.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Gode IKT-ferdigheter

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytiske evner og evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og målrettet
 • Selvstendighet og god arbeidskapasitet
 • Tidligere erfaring fra forsknings- eller prosjektarbeid er en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 532 200 til kr. 575 400 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker uten PhD, stillingskode 1108
 • Tiltredelse så snart som mulig etter 01.07.2023
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og eventuelle attester fra relevant tidligere arbeid
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det kan bli benyttet intervju med aktuelle kandidater i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Professor Anne Moen, tlf: +47 909 71 904, e-post: anne.moen@medisin.uio.no
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spm om elektronisk søknad), e-post: susan.rockwell@medisin.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS