Røde kors har en ledig spennende stilling!

Samfunnsvitenskapelig klimaforsker med humanitært engasjement

Søknadsfrist: 16.08.2020

Røde Kors

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne.

Bli kjent med Norges Røde Kors

For å styrke organisasjonens kunnskapsbaserte arbeid med klimaendringenes humanitære konsekvenser søker Røde Kors etter en klimaanalytiker med forskningsbakgrunn til en 100 % fast stilling i enhet for Humanitære behov og analyse. Stillingen er nyopprettet. Vi ser etter en fagperson med relevant forskningsbakgrunn og sterkt engasjement. Klimaanalytikeren vil ha fagansvar for klimaendringer og internasjonale humanitære behov i Røde Kors. Forskningsagendaen skal ha som overordnet formål å bedre vår forståelse for og evne til å navigere som humanitær aktør (både operasjonelt og i påvirkningssammenheng) i skjæringspunktet mellom klimaendringer og konflikt.

Sentrale ansvarsområder

Overordnet vil klimaanalytikeren ha ansvar for å

 • styrke Røde Kors sitt kunnskapsbaserte arbeid med klimaendringenes humanitære konsekvenser.
 • styrke organisasjonens posisjon som en kunnskapsbasert humanitær aktør og pådriver på klimafeltet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Klimaanalytikeren vil ha en stor og variert arbeidsportefølje:

 • Klimaanalytikeren skal analysere og forske på humanitære behov som oppstår som direkte følge av klimaendringene, og i skjæringspunktet mellom klimaendringer og andre drivere for humanitære behov, særlig konflikt og langvarige kriser.
 • Analytikeren har også ansvar for å bestille relevante rapporter og analyser, og følge opp oppdrag fra andre deler av organisasjonen.
 • Det er sentralt for stillingen å knytte gode nettverk nasjonalt og internasjonalt. Analytikeren vil faglig være tilknyttet Røde Kors sin klimasenter i Haag og skal blant annet koordinere og styrke samarbeidet klimasenteret (klimaendringer og katastrofer). Du må også samarbeide tett med den Internasjonale Røde Kors-komiteen, (klimaendringer og konflikt), Røde Kors Forbundets (IFRC) sekretariat, og relevante, eksterne forskningsmiljøer
 • Stillingshaver skal sikre et solid kunnskapsgrunnlag for utforming, utvikling og kvalitetssikring av organisasjonens politikk og kommunikasjon om klimaendringer og klimaendringenes humanitære konsekvenser, og bidra inn i og utforme Røde Kors' klimapolitikk i samarbeid med relevante enheter og fagpersoner i organisasjonen.
 • Analytikeren vil være en av organisasjonens talspersoner på klimarelaterte humanitære utfordringer.
 • Analytikeren skal følge og være oppdatert på internasjonal politikkutvikling, klimaforhandlinger og forskning om humanitært relevante problemstillinger i klimaforskningen.

Vi søker deg som:

Brenner for klima og kunnskapsformidling, har relevant akademisk bakgrunn, og erfaring med å få oppmerksomhet og gjennomslag for sakene dine.

Vår ideelle kandidat.

 • Leverer raskt, men er analytisk, kritisk og grundig
 • Har relevant bakgrunn fra utredning og/eller forskning
 • Har god forståelse for humanitær sektor
 • Er handlings- og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • Er trygg på egen kompetanse, selvstendig og initiativrik
 • Er en utpreget lagspiller

Krav til kandidater:

 • Høyere, relevant utdannelse, fortrinnsvis på doktorgradsnivå.
 • Minimum 5 års relevant forsknings- og analyseerfaring, fortrinnsvis fra sammenliknbar virksomhet, inkludert relevante vitenskapelige publikasjoner.
 • Relevant og overbevisende erfaring med forskningsformidling og tilgjengeliggjøring av komplisert kunnskap for policyformål og som talsperson i media.
 • God erfaring med å få oppmerksomhet og gjennomslag for saker.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, flytende i engelsk og norsk
 • Høy gjennomføringsevne, god prosessforståelse, handlingsorientert og målbevisst.
 • God samfunnsforståelse og organisasjonserfaring

Personlig egnethet

 • Meget god evne til å arbeide selvstendig og levere raskt.
 • Meget god evne til å kommunisere effektivt og forståelig.
 • Høy sosial kompetanse, tillitsvekkende, og med evne til å skape nyttige nettverk gjennom gode relasjoner.

Vi tilbyr

 • Spennende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver og innflytelse i en organisasjon med stor gjennomslagskraft
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i en liten enhet som jobber på tvers av organisasjonen
 • Mulighet til å påvirke Røde Kors' prioriteringer og den humanitære debatten i Norge
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsinnplassering mellom 580 000 og 650 000 kroner per år, avhengig blant annet av erfaring, kvalifikasjoner og utdanning. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Stillingen blir plassert som seniorrådgiver forskning og analyse.

Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Søknad leveres via vår elektroniske søknadsportal. Du må legge ved inntil tre relevante vitenskapelige og/eller populærvitenskapelige publikasjoner som demonstrerer fagkunnskap og formidlingsevne.

Søknadsfrist er 16. august 2020.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Anette Bringedal Houge (Enhetsleder Humanitære behov og analyse), 992 24 698