Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker - Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Søknadsfrist: 19.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vil du arbeide som forsker i UiO:eColab ved Institutt for helse og samfunn (Helsam)?

Ledig midlertidig stilling som Forsker 1109 / Forsker SKO 1108 – 1 års engasjement.

Stillingen er tilknyttet NFR prosjektet «CAPABLE: innbyggerstyrt digital helseinformasjon (CAPABLE: empower citizens to active use of their health information). Dette er et offentlig forsknings– og innovasjonsprosjekt der Akerhus Universitetssykehus er prosjekteier og prosjektledelse er ved Helsam (professor Anne Moen).

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Målet i prosjektet er å studere hvordan innbyggerne aktivt kan nyttiggjøre seg mer av helseopplysninger om seg selv til å fremme egen helse og mestre egen sykdom, spesielt fokusert på utfordringer knyttet til egne legemidler, ernæring og oversikt over avtaler og tjenester fra helsetjenesten. I prosjektet skal vi prøve ut CAPABLE prototyper, der innbyggeren prøver ut et digitalt verktøy for å håndtere egen helseinformasjon, inkludert å samle inn, supplere, bearbeide eller komplettere, samt bestemme hvem man vil dele egen helseinformasjon med. Utprøvingen vil fokusere spesielt på hvordan innbyggeren i større grad kan nyttiggjøre seg egen helseinformasjon i digital form og digitale omgivelser, og bidra empirisk til å finne den beste balansen mellom funksjonalitet, sikkerhet, nyttbarhet, tilgjengelighet, ytelse, konfidensialitet og tillit.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en forsker som vil være med i utprøvingen av CAPABLE prototyper; planlegge og teste prototyper, følge opp utprøving, samle empiriske materiale fra utprøvingen og bidra til analysene av brukererfaringer og løsningsforslag for å sikre bærekraftig videreføring av prosjektresultatene.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen relevant fagområde
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

Vi søker en forsker med solid erfaring i kvalitative metoder og kjennskap til stragegier for data visualisering av ulike datakombinasjoner.

Vi vil også vurdere å engasjere spesielt kvalifiserte søkere der det er realistisk å oppnå doktorgrad i løpet engasjementperioden (stillingskode 1108).

Personlige egenskaper

 • Du må være selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst med god evne til prosjekt og team deltakelse
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne og lyst til å arbeide som del av et tverrfaglig team.
 • Du bør være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 563 700 til kr 640 200 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1109)
 • Lønn fra kr 449 300 til kr 552 800 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1108)
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen