Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker til «LAR og opioider-forskningsgruppe»

Søknadsfrist: 29.10.2019

Vil du arbeide som forsker ved Senter for rus ogavhengighetsbehandling (SERAF), Institutt for kliniskmedisin?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Stilling som forsker (SKO 1109/1108) ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) er ledig. Arbeidssted er Ullevål, Oslo Universitetssykehus . Stillingen er av ett års varighet, men med mulighet for forlengelse, forutsatt forlenget prosjektbevilgning fra Helsedirektoratet.

SERAF sitt hovedfokus er klinikk-nær rusmiddelforskning, særlig konsekvenser av opioid bruk og legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Senteret driver også veiledning og undervisning. Fagmiljøet er tverrfaglig og forskningen er organisert i forskergrupper. SERAF har som mål å være en sentral forskningsaktør både nasjonalt og internasjonalt.Forskerstillingen som nå utlyses vil inngå i en av SERAFs forskergrupper. Det forutsettes at den som ansettes inngår i gruppen «LAR og opioider-forskning». Den som ansettes skal bidra med selvstendig forskning, men som del av et team på temaområdet legeforskrevet opioidebruk og konsekvenser. Forskningen er kvantitativ og forutsetter kobling av data fra en rekke offentlige registre slik som Reseptregisteret og Norsk pasientregister m.fl. Prosjektet inngår i et samarbeid med bl.a. Folkehelseinstituttet

Arbeidsoppgaver

Vi søker en dedikert forsker helst med solid erfaring fra kvantitativ forskning som kan bidra til å videreutvikle vår metodeplattform for koblinger av registre og utføre moderne statistiske analyser av store registerbaserte datasett, innen temaområdet legeforskrevet opioidbruk. For å evaluere endring over tid og konsekvenser av bruk av opioide legemiddel skal vi koble offentlige tilgjengelige registre, som skaldanne grunnlag for forskningsmessige analyser.

Initialt i prosjektet inngår oppgaver med å sikre tilgang til data og tilrettelegge data for avanserte analyser.

Kvalifikasjoner

 • Embetsstudium eller mastergradsutdanning på fagområdet medisin eller psykologi eller innen annen relevant fagbakgrunn er et krav for ansettelse i stillingskode SKO 1108
 • PhD på relevant fagområde er et krav for ansettelse i stillingskode SKO 1109
 • Primær kvantitativ metodekompetanse med bruk av kohorte og/eller registerdata er påkrevet
 • Erfaring og sterk interesse for forskning på området rus og avhengighet; legemiddel opioider
 • Forskningserfaring fra sentrale utfall i rusfeltet, som sykelighet og dødelighet prioriteres
 • Det forventes svært god formidlingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Erfaring med vitenskapelig publisering er ønskelig
 • Erfaring med bruk av data fra en eller flere nasjonale helseregistre er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du må være selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst med god evne til prosjekt og team deltagelse
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe som del av et team
 • Du bør være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen. Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Vi tilbyr:

• Årslønn 594 400 - 640 200 NOK i stillingskode 1109 forsker , årslønn 449 300 - 605 500i NOK i stillingskode 1108 forsker, avhengig av kompetanse

• Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

• Stilling i en IA-virksomhet

• Gode velferdsordninger

• Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved utvelgelsen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk stillingen