Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker (50%) Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Søknadsfrist: 22.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En stilling som forsker SKO 1108 er ledig ved Forskningsgruppen for type 2 diabetes og metabolisme, Medisinsk klinikk, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin.

Stillingen er et vikariat på 50 %, for ett år med mulighet for forlengelse.

Stillingen er knyttet til Institutt for klinisk medisin med arbeidssted på Oslo universitetssykehus (Aker). Forskningsgruppen ledes av professor Kåre I. Birkeland og er tilknyttet Oslo diabetesforskningssenter (www.oslodiabetes.no) . Miljøet inkluderer bla. leger, ernæringsfysiologer, molekylærbiologer og sykepleiere og representerer ett av de sterkeste forskningsmiljøene i Norge innen feltet. Vi forsker på årsaker, sykdomsmekanismer, forløp og behandling av type 2 diabetes og relaterte tilstander. Den aktuelle stillingen er knyttet til prosjektet DIASA (Diabetes in South-Asians) og arbeidsområdet er fysiologisk og klinisk karakterisering av pasienter som deltar i kliniske studier.

Den som tilsettes skal bla. arbeide med glukose clamp-undersøkelser og andre direkte pasient-rettede undersøkelser, biobanking, rekruttering og oppføling av studiedeltakere. Stillingen egner seg godt til å lære basisferdigheter i klinisk forskning som kan gi grunnlag for å gå videre med et PhD prosjekt.

Arbeidsoppgaver

 • Rekruttere, informere og forberede studiedeltakere til undersøkelsene
 • Gjennomføre nødvendige kliniske undersøkelser av studiedeltakerne
 • Utføre undersøkelse av insulinsensitivitet med glukose clamp
 • Bidra med prøvetaking og biobanking av prøver, innsamling av alle nødvendige data
 • Gi tilbakemelding og nødvendig oppfølging av studiedeltakere

Opplæring vil bli gitt.

Stillingen er en forskerstilling.

Regler om ansettelse i forskerstilling:

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/bruk-forskerstillinger.html

Kvalifikasjonskrav

 • Aktuelle kandidater må være cand.med., ha tilstrekkelig god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/annet skandinavisk språk og må beherske engelsk.
 • Interesse og motivasjon for forskning på diabetes.
 • Det legges stor vekt på kjennskap til diabetes og relaterte metabolske tilstander. Erfaring fra klinisk pasientarbeid er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Søkere må ha evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet og kjennskap til sørasiatisk kultur og språk vil bli vektlagt.
 • Pålitelig og ansvarsbevisst
 • Motivert for en krevende jobb, med delvis høyt tempo i hverdagen
 • Kan arbeide selvstendig på egen hånd, men også sammen med andre og på tvers av ansvarsområdene når det trengs
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God serviceinnstilling
 • Kunne etterleve strenge etiske krav

Vi tilbyr

 • lønn fra kr.479 600 til kr.532 300 avhengig av kompetanse
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen