Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker i medisinsk etikk

Søknadsfrist: 30.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig inntil tre faste stillinger som forsker (stillingskode 1109) i 50 til 100 % ved Senter for medisinsk etikk (SME) ved Institutt for Helse og samfunn (Helsam).

Senter for medisinsk etikk driver forskning, veiledning og undervisning i etiske problemstillinger med relevans for medisin og helsefag. Senteret er tildelt et langsiktig ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av klinisk etikkarbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten, gjennom prosjektet Etikk i helsetjenesten (EIH). Stillingene er knyttet til dette prosjektet.

Formålet med EIH er å styrke helsepersonells bevissthet og kompetanse innen helseetikk, slik at det tas bedre beslutninger og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene styrkes. Dette skjer ved praksisnær forskning, evaluering, veiledning og undervisning. I prosjektet er vi spesielt opptatt av arenaer for etikkrefleksjon i helsetjenesten, slik som kliniske etikk-komiteer og refleksjonsgrupper. Prosjektet bidrar til å bygge opp, evaluere og videreutvikle slike arenaer. EIH er også opptatt av tematiske områder i helseetikken, slik som pasientautonomi, samtykkekompetanse, tvang, prioriteringer og beslutninger ved livets slutt.

Arbeidet inkluderer følgende oppgaver:

 • Veilede helseinstitusjoner i etikkarbeid
 • Bistå med lokale følgeforsknings- og evalueringsprosjekter
 • Undervise på SMEs kurs og på seminarer ute i tjenestene
 • Utvikle og formidle ulike typer læremateriell
 • Gjennomføre forskning om sentrale og praksisnære etiske utfordringer og håndtering av disse

Vi søker deg med erfaring med å lede forsknings- og utviklingsarbeid, som også har pedagogisk erfaring. Du har solid kunnskap om spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten og et godt nettverk innen forskning og helsetjenesten.

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Vi ser etter høyt motiverte og kompetente kandidater/søkere med relevant erfaring, kompetanse og interesser.

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende norsk doktorgrad (ph.d.) innenfor områder som er relevant for EIH-prosjektet
 • Helsefaglig utdannelse og klinisk praksis kreves
 • Relevant metodisk kompetanse kreves (kvalitative eller kvantitative metoder)
 • Kompetanse i klinisk etikk er en forutsetning
 • Kompetanse i å lede/veilede etikkrefleksjon kreves

For tilsetting i stilling som forsker SKO 1183 kreves professorkompetanse innen det relevante fagfelt.

Personlige egenskaper

 • god formidlingsevne på norsk og engelsk kreves (muntlig og skriftlig)
 • interesse for, og evne til å arbeide i team er viktig
 • evne til selvstendig arbeid vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Lønn fra kr 523.200,- til kr 789 200,- avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1109) i 100% stilling
 • Lønn fra kr 813.400,- til kr 963.200,- avhengig av kompetanse, i stilling som forsker med professorkompetanse (stillingskode 1183) i 100% stilling
 • Gode pensjonsordninger i SPK.
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrifter
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner. Vi regner ikke med at alle søkerne vil dekke alle ovennevnte kvalifikasjoner og egenskaper. Søkere som best dekker de ovennevnte kvalifikasjonskrav utover formalkravene vil bli foretrukket.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen og aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju ved Universitetet i Oslo.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Stillingen er eksternt finansiert gjennom bevilgning på statsbudsjettet. Bortfall av finansiering kan imidlertid gi grunnlag for oppsigelse.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Førsteamanuensis og prosjektleder Morten Magelssen - for spørsmål vedrørende prosjektet og av faglig karakter, e-post: [email protected] Telefon: (+47) 22 84 46 49 / 482 23 580
 • Personalrådgiver Marie Cecilie Bakken - for spørsmål om søknadsprosessen, tlf 22 85 05 08

Søk på stillingen