Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

Forsker - økologisk økonomi (NINA Oslo)

Søknadsfrist: 25.10.2021

Fast stilling som forsker innen økologisk økonomi ved NINA Oslo

Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og naturgoder er nødvendig for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Vil du være med på laget med å bidra til å videreutvikle NINAs kompetanse innenfor økologisk økonomi, areal- og naturregnskap? Da bør du søke denne spennende stillingen ved NINA Oslo!

NINA har ca. 290 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring både innen naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, herunder hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen og om samspillet mellom mennesker og natur. NINA samarbeider med en rekke andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og driver med utstrakt forskningsformidling.

NINA Oslo har ca. 50 ansatte og er lokalisert i nyoppussede lokaler på ved Ullevål stadion i nær tilknytning til Universitetet i Oslo og Forskningsparken. Avdelingen har forskere innen akvatisk økologi, terrestrisk økologi, landskapsanalyse og GIS, natur i by og naturbaserte løsninger og samfunnsforskning. Avdelingen har kompetanse innen samfunnsøkonomi, men vi trenger å styrke vårt faglige fokus mot areal- og naturregnskap og økologisk økonomi.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• Stillingen vil være knyttet til forskning på økonomiske virkemidler for å lykkes med gjennomgripende samfunnsendringer som er nødvendige for å løse natur- og klimakrisene.

• Spesielt vil det være fokus på areal – og naturregnskap både for norske og andre økosystemer.

• Kandidaten vi søker skal forenkle og avlaste oppgaver til NINAs forskere.

• Samtidig skal kandidaten videreutvikle NINAs kompetanse på nevnte områder og andre tilgrensende fagområder i NINA.

• Kandidaten må bidra aktivt i søknads- og publiseringsarbeid.

Konkret leter vi etter en person som skal:

• Videreutvikle NINAs kompetanse innen areal- og naturregnskap og knyttet til forskning på økonomiske virkemidler for å lykkes med gjennomgripende samfunnsendringer som er nødvendige for å løse natur- og klimakrisene.

• Bidra til å utvikle og gjennomføre prosjekter for å tilpasse FNs ny standard for naturregnskap (økosystemregnskap) til hvordan slike regnskap gjennomføres i Norge.

Vi søker etter en person som:

• har PhD i miljø-, ressurs- eller økologisk økonomi

• har utstrakte samarbeidsegenskaper

• er idèrik, dedikert og har gjennomføringsevne

• er strukturert metodisk og selvstendig

• er god til å skrive, herunder vitenskapelige artikler

• snakker og skriver godt norsk

Dersom du nylig fikk din PhD, kan vi vurdere å tilby en post-doc stilling. Vurderer vi deg som godt egnet, kan også kravet om doktorgrad avvikes. Det er en fordel å ha kjennskap til og/eller erfaring fra norsk naturforvaltning.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke. Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til:

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til [email protected] . Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 25. oktober 2021

Powered by Labrador CMS