LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Fast stilling som forsker innen urban natur og naturbaserte løsninger

Søknadsfrist: 15.04.2023

Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og naturgoder er nødvendig for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. De siste tiårene har det både på globalt og nasjonalt nivå vært et økende press på arealer i byer. Urbaniseringen anslås å fortsette. Skal vi løse bærekraftsutfordringene, trenger vi tverrfaglig miljøforskning knyttet til byer.

Vil du være med på å bidra til å videreutvikle NINAs kompetanse innenfor urbane naturbaserte løsninger? Da bør du søke denne spennende stillingen ved NINA Oslo! Du vil få jobbe med forskning i det spennende krysningsfeltet mellom byplanlegging, økologisk økonomi, sosio-økologiske systemer, geodata, byøkologi, areal- og naturregnskap.NINA har over 300 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring både innen naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, herunder hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen og om samspillet mellom mennesker og natur. NINA samarbeider med en rekke andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og driver med utstrakt forskningsformidling.

NINA Oslo har nærmere 60 ansatte og er lokalisert i nyoppussede lokaler på ved Ullevål stadion i nær tilknytning til Universitetet i Oslo og Forskningsparken. Avdelingen har forskere innen akvatisk økologi, terrestrisk økologi, geodata/landskapsanalyse og GIS, natur i by, naturbaserte løsninger og samfunnsforskning. Avdelingen har kompetanse innen samfunnsøkonomi, men vi trenger å styrke vårt faglige fokus mot arealplanlegging, areal- og naturregnskap og økologisk økonomi, samt å forenkle og avlaste arbeidshverdagen for våre forskere.

Om stillingen:

Stillingen vil være knyttet til forskningsgruppen Natur i By, som inkluderer forskning på urbane naturbaserte løsninger, sosioøkologiske systemer, økosystemtjenester og virkemidler i byplanlegging. Spesielt vil den omfatte forskning som integrerer konsekvensvurderinger av naturbaserte løsninger, areal- og by naturregnskap i GIS og som verktøy for å sammenfatte kunnskap av betydning for miljømessig bærekraftige arealbeslutninger i kommunene. Besøk vår Natur i By (Natur i by (nina.no)) for å se eksempler på vår forskning.

Konkret leter vi etter en person som skal:

• Bidra til å utvikle og gjennomføre prosjekter knyttet til natur i by, romlig analyse og konsekvensvurdering av urbane naturbaserte løsninger

• Videreutvikle NINAs kompetanse innen økosystemtjenester og bynaturregnskap (urban ecosystem accounting) knyttet til kommunal areal- og byplanlegging og andre tilgrensede fagområder

• Bidra aktivt inn i søknads- og publiseringsarbeid

• Delta i oppdragsforskning som bruk av naturregnskap i fylker, kommune og foretak

Vi søker etter en person som:

• har PhD i økologisk økonomi, sosio-økologiske systemer, geografi eller planlegging• har utstrakte samarbeidsegenskaper

• er idérik, dedikert og har gjennomføringsevne

• er strukturert, metodisk og selvstendig

• er en pådriver og sterk på faglig og strategisk prosjektutvikling

• er god til å skrive, herunder vitenskapelige artikler

• snakker og skriver godt norsk

Det er spesielt ønskelig med teknisk erfaring innen GIS anvendt på romlig modellering, kartlegging og verdisetting av økosystemtjenester. Det er også ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og god kjennskap til norsk klima- og miljøforvaltning. Erfaring fra konsulentmarked / oppdragsmarked samt ledererfaring fra oppdragsforskning vil være en fordel.

Dersom du nylig fikk din PhD, kan vi vurdere å tilby en post-doc stilling. Vurderer vi deg som godt egnet, kan også kravet om doktorgrad avvikes.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.Hverdagsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring.

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til forskningssjef Kristin Thorsrud Teien (kristin.teien@nina.no, tlf. 930 06 805).

Søknadsfrist: 15. april 2023

Kontakt:

  • Kristin Thorsrund Teien (Forskningssjef), 93006805, kristin.teien@nina.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS