LEDIG STILLING VED NGU

InSAR Spesialist

Søknadsfrist: 15.08.2021

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, og landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands-Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen.

NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling. Dette oppnås gjennom geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, formidling samt rådgivning til det offentlige samt til industri og næringsliv.

Vår virksomhetsvisjon er «Geologi for samfunnet». Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60 % er forskere/geologer. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

NGU søker en forsker til en fast heltidsstilling i seksjon for geofarer og jordobservasjon, fra og med 1. september 2021.

NGU drifter InSAR Norge (InSAR.no), en nasjonal karttjeneste for InSAR-basert bevegelsesdata. Data fra denne tjenesten brukes blant annet til å bistå nasjonal kartlegging og overvåkning av ustabile fjellpartier, overvåking av infrastruktur, arealplanlegging. NGU er også involvert i storskala dataproduksjon for flere internasjonale prosjekter, som blant annet European Ground Motion Service (EGMS).

Seksjon for geofarer og jordobservasjon ser etter en forsker som kan være med å videreutvikle InSAR-tjenester og teknologien bak. Forskeren vil jobbe sammen med et lite team spesialister ved NGU som har vært i frontlinja av utviklingen av store offentlige tjenester.

Arbeidsoppgaver:

Delta i vitenskapelig forskning knyttet til anvendelsen av InSAR-produkter, for eksempel:

 • Kartlegging av geofarer
 • Overvåkning av skred og infrastruktur
 • Innsynkning i byområder
 • Stordataanalyse av deformasjonstidsserier

Delta i utvikling og testing av nye InSAR-produkter og tjenester basert på nåværende og kommende SAR-satellitter.

Bidra til operasjonelle aktiviteter, for eksempel:

 • Prosessering, etterprosessering og evaluering av InSAR-data
 • Brukerstøtte og opplæring
 • Produksjon av opplæringsmateriell og dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad i geovitenskap, ingeniørfag, fysikk eller geodesi. Mastergrad med omfattende erfaring kan vurderes.
 • En solid forståelse av InSAR-systemer
 • Omfattende erfaring med anvendelse av satellitt- og bakkebaserte InSAR bevegelsesdata
 • Grunnleggende programmeringsferdigheter og erfaring med GIS-systemer, Linux-datasystemer

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe uavhengig, så vel som i tverrfaglig team Gode kommunikasjonsevner

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Stillingen lønnes etter Statens Hovedtariffavtale og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte John Dehls på epost [email protected]

Webcruiter-ID: 4404629824

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS