LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen prosessering av marine ressurser

Søknadsfrist: 26.03.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega?

Det økende matbehovet og knapphet på ressurser gjør det nødvendig å utnytte tilgjengelig råstoff på en optimal måte. I SINTEF Ocean jobber vi blant annet med å optimalisere og utvikle teknologi for prosessering av restråstoff og andre marine ressurser (eks. tang og tare, mesopelagisk fisk) til ingredienser av høy kvalitet som kan benyttes til mat, fôr og andre applikasjoner. Vi har fokus på å bevare kvaliteten på råstoffet gjennom hele verdikjeden gjennom å utvikle metoder for håndtering og konservering av råstoffet under transport og lagring.

Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor en forsker med bakgrunn innen teknologi for prosessering av marint råstoff til faggruppen Marin Ingrediensteknologi ved avdeling Fiskeri og ny biomarin industri.

Faggruppen Marin Ingrediensteknologi utvikler teknologi og prosesser for bærekraftig utnyttelse og økt verdiskaping fra marine ressurser. Gruppen består av forskere med bakgrunn innen bioteknologi, kjemi og maskinteknikk.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor flere områder:

 • Utvikling av teknologi og nye prosesser for utnyttelse av marint råstoff
 • Karakterisering og analyse av marint råstoff
 • Optimalisering og oppskalering av prosesser
 • Planlegging og gjennomføring av laboratorie- og feltforsøk
 • Medvirke til å utvikle nye prosjektideer og realisere dette gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser
 • Delta aktivt i publisering innen nasjonale og internasjonale fora
 • Prosjektledelse

Krav til stillingen som forsker:

 • Mastergrad, sivilingeniør eller doktorgrad innen kjemiteknikk, bioteknologi, kjemi, maskinteknikk, eller andre relevante fagområder
 • Faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Har interesse for og gjerne erfaring fra sjømatnæringen/marin ingrediensindustri
 • Blir motivert av muligheten til å utvikle teknologi for et bedre samfunn
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig
 • Kommuniserer godt både internt og eksternt, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjon og forsikringsordninger

Kontorsted er Trondheim eller Ålesund.

Stillingen rapporterer til Forskningsleder for faggruppe Marin ingrediensteknologi

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 22.mars 2021.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS