LEDIG STILLING VED SINTEF

Sommerforskere – Software Product Innovation 2022

Søknadsfrist: 17.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Med "Teknologi for et bedre samfunn" som hovedvisjon utvikler SNTEF kunnskap og løsninger i samarbeid med næringslivet og offentlig sektor som bidrar til økt, bærekraftig verdiskaping, bedre ressursutnyttelse og/eller nye inntektsmuligheter. I SINTEF får du være med å utvikle fremtidens teknologi der du tidlig får erfaring i prosjektledelse, kundekontakt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Vi er dypt inne i en global "digitaliseringsbølge" som akselererer produkt- og tjeneste-uviklingen for næringslivet og det offentlige. Fagområdene stordata, programmering, maskinlæring og kunstig intelligens står spesielt sentralt i denne utviklingen, men det er også viktig å tilgjengeliggjøre data, trekke ut essensiell informasjon via dataanalyse og representere kunnskapen via semantiske modeller som ontologier, og denne kunnskapen skal igjen gjerne brukes til sanntids beslutningsstøtte gjennom effektive visualiseringsmetoder av data, informasjon og modellresultater.

Forskningsgruppa Software Product Innovation (SPIN) jobber midt inne i dette feltet, fra arkitekturmodellering, analyse og modellutvikling til prototypeløsninger for beslutningstøtte i varierte, spennende og utfordrende problemstillinger for norske og internasjonale virksomheter. Vi kombinerer dyp teknisk og forskningsmessig spisskompetanse med næringsforståelse og domenekunnskap for å utvikle løsninger som beveger forskningsfronten framover gjennom nye innovative løsninger og demonstratorer.

Vi tilbyr spennende sommerjobber i Trondheim for dyktige studenter (fortrinnsvis fra 3. og 4. årskurs) med interesse for de ulike fagområdene vi jobber med i SPIN.

Vi har en økende portefølje innen anvendelser av maskinlæringsmetoder og et aktuelt område kan for eksempel være problemstillinger tilknyttet maskinlæring, kunstig intelligens etikk og innbyggeres med og påvirkning.

Dersom du nærmer deg avslutning av studiene vil vi også på sikt kunne tilby fast ansettelse eller PhD/PostDoc-stipend tilknyttet våre prosjekter. Arbeidsoppgavene vil bli definert i løpet av våren 2022, og basert på din bakgrunn og våre behov vil du bli integrert i pågående forskningsprosjekter der du får en fadder som følger deg opp.

Søknad må inneholde CV, karakterutskrift og fagområde eller problemstilling du er mest interessert i å jobbe med hos oss.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS