Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk prosjektmedarbeider - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 16.02.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Norment: Norsk senter for forskning på mentale lidelser er underlagt Institutt for klinisk medisin (Klinmed). Klinmed har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Er du lege eller psykolog med klinisk erfaring og lurer på om forskning hadde vært noe for deg? Er du interessert i å øke kunnskapen vår om utviklingen av psykoser? Det er ledig ett års engasjement som prosjektmedarbeider i SFF NORMENT, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin. Arbeidssted er på Oslo universitetssykehus (Ullevål). Den aktuelle stillingen er finansiert av Norges forskningsråd og knyttet til senterets forskningsgruppe for forløp og behandlingsutfall, ledet av professor Ingrid Melle.

Mer om stillingen

Psykotiske lidelser oppstår i et komplisert samspill mellom genetiske og miljømessige risikofaktorer. Men hvilke faktorer påvirker behandlingsresultat og langtidsforløp? Hvor mange blir friske av psykoser? Har tidlig intervensjon langtidseffekt? Ett av NORMENT senterets forskningsmål er å bedre prediksjonen på enkeltpasientnivå. I samarbeid med Stavanger universitetssjukehus gjennomfører vi derfor en oppfølgingsundersøkelse av tidligere deltakere i prosjektet «Tidlig intervensjon ved psykose» (TIPS prosjektet). Den som ansettes vil bidra til datainnsamlingen ved å utføre kliniske intervjuer av tidligere deltakere i Oslo, i et team som også består av prosjektleder, koordinator og to stipendiater. Den som ansettes vil få grundig opplæring i diagnostiske instrument og individuell veiledning, og vil delta i gruppeveiledning og fagmøter på linje med de andre deltakerne i forskningsgruppen.

Stillingen gir store muligheter for faglig kompetanseheving, i et arbeid som vil gi godt grunnlag for senere klinisk arbeid og forskningsutdanning.

NORMENT senteret har et stort tverrfaglig miljø med godt nasjonalt- og internasjonalt samarbeid. Vi kan tilby et spennende og utfordrende miljø på områdene klinisk psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbildning. NORMENT er Senter for fremragende forskning (SFF) støttet av Norges forskningsråd. Senteret har Universitetet i Oslo (UiO) som vertsinstitusjon. Senterets hovedformål er å skaffe mer kunnskap om årsak og behandling av psykotiske lidelser, og involverer samarbeid mellom forskningsgrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbildning.

Senteret driver underprosjekter som strekker seg fra forskning fra biologiske markører og genetikk til kliniske prosjekter med fokus på sykdomsforløp og behandling. Vi har et stort tverrfaglig og internasjonalt miljø med utstrakt nasjonalt- og internasjonalt samarbeid. Les mer om oss her.

Kvalifikasjonskrav

 • Grunnutdanning i medisin eller psykologi (Cand.Med eller Cand.Psychol)
 • Relevant erfaring fra klinisk psykiatrisk virksomhet er en fordel
 • Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig

Ved vurdering av søknadene vil søkernes faglige og personlige egnethet for stillingen samt forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vektlegges. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • landets største forskningsmiljø innen psykiske lidelser
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • lønn i lønnsspenn NOK 482.200-597.000 avhengig av kompetanse i stilling som forsker uten PhD, SKO 1108

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS