LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker innen dyrkingsteknikk i korn

Søknadsfrist: 03.06.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling Korn og frøvekster
utfører anvendt forskning innen jord- og plantefag, særlig knyttet til arter, sorter, vekstskifte, planteernæring/gjødsling og jordarbeiding/jordstruktur.

Har du engasjement for kornproduksjon?

Har du engasjement for kornproduksjon? Vi søker etter deg som ønsker å jobbe sammen med vårt forskningsteam, tilknyttet prosjekter innen dyrkingsteknikk i korn, med fokus på verdiprøving av kornsorter og veiledningsprøving.

Vi ser etter en forsker til en fast, hel stilling tilhørende Avdeling korn og frøvekster, med et overordnet mål for alle prosjektene å levere kunnskap som legger grunnlaget for forbedret dyrkingsteknikk tilpasset norske forhold, som utnytter kvalitets- og avlingspotensialet av tilpassede kornsorter, mens en samtidig reduserer miljø og klimapåvirkning. Arbeidssted er Apelsvoll forskningsstasjon på Kapp i Østre Toten.

Stillingens hovedoppgaver

 • Forskningsoppgaver i prosjektet «Verdiprøving av kornsorter» etter oppdrag fra Mattilsynet, i samarbeid med andre forskere, teknisk personell og NLR
 • Forskningsoppgaver i pågående prosjekt og oppdrag innen dyrkingsteknikk i korn med særlig fokus på veiledningsprøving av kornsorter
 • Aktiv deltagelse i utforming av søknader til nye forskningsprosjekter, initiere nye forskningsprosjekt, og aktiv nettverksbygging
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av forsøk, databehandling og statistiske analyser og skriftlig og muntlig formidling av resultater både i vitenskapelige og populærvitenskapelige fora
 • Kontakt med potensielle oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innenfor plantevitenskap eller agronomi
 • God kunnskap om og erfaring med statistisk databehandling
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (skandinavisk) og engelsk
 • God kunnskap om agronomi og kornproduksjon

Det er en fordel om du har

 • Relevant doktorgrad
 • Erfaring fra forskningsprosjekter
 • Kjennskap til kornproduksjon og agronomi under nordiske forhold
 • Interesse for anvendt forskning og formidling

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til formidling
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å jobbe strukturert, effektivt og nøyaktig
 • Kreativ og løsningsorientert

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1108 (mastergrad) eller 1109 (doktorgrad) i lønnstrinn 56 – 74(kr 507.600 – 702.100 pr. år). Minste lønn ved relevant doktorgrad er lønnstrinn 62 (kr 563.900). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef/avdelingsleder Wendy Waalen, tlf +47 412 62 361

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS