LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Forsker - Fakultet for helse-og sosialvitskap

Søknadsfrist: 13.06.2021

Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 ansatte og 580 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger og tverrfaglig internasjonalt studium i Healthy aging and rehabilitation. Fra høsten 2020 blir masterstudium i kunnskapsbasert praksis del av studietilbudet ved instituttet. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er ein viktig del av arbeidsoppgavene våre.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % midlertidig stilling som forsker ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen er ved Institutt for helse og funksjon, Fagseksjon kunnskapsbasert praksis, ved Campus Bergen. Tilsettingsperioden er 01.08.2021 - 30.06.2022.

Stillingen er knyttet til de to forskningsprosjektene: "Implementering av kunnskapsbasert praksis i sykehjem" (IMPAKT) og "Godt Samliv".

IMPAKT er et implementeringsprosjekt som skjer i tett samarbeid med sykehjem i Bergen kommune, og er finansiert av Norges Forskningsråd. For mer informasjon se prosjektsiden.

Forskningsprosjektet "Godt Samliv" har som mål å blant annet undersøke effekten av «Godt samliv», som er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. Prosjektett er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Ansvars- og arbeidsområde:

 • bearbeide og analysere kvantitative data som foreligger i prosjektene
 • lede arbeidet med publikasjoner der ulike kvantitative forskningsdesign anvendes (for eksempel tverrsnitt, mixed-methods, kvasieksperimentelle design, RCT design)
 • utarbeide rapporter, vitenskapelige og populærvitenskaplige publikasjoner
 • bearbeide og analysere data som samles inn i prosjektene

Kvalifikasjoner:

 • avlagt ph.d.-grad innen helsefag
 • forskningserfaring/erfaring med publisering av forskningsresultater
 • erfaring med og interesse for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • avansert statistisk/epidemiologisk kompetanse
 • god kunnskap om ulike kvantitative forskningsdesign og kjennskap til mixed-methods
 • erfaring med håndtering og statistiske analyser av store datasett /databaser
 • erfaring med FoU-arbeid på tvers av offentlig tjenesteyting og utdanningsinstitusjon
 • erfaring med og interesse for samlivsrelatert forskning og forskning knyttet til sykehjem
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på engelsk og på norsk (eller skandinavisk språk)
 • god IKT kompetanse

Personlige egenskaper:

 • gode analytiske ferdigheter
 • selvstendig og ansvarlig
 • positiv innstilling og god evne til å samarbeide med kollegaer
 • gode formidlingsevner
 • engasjement og interesse for faglig utvikling

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som forsker lønnes i kode 1110 forsker.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Fagseksjonsleder Nina Rydland Olsen, tlf. 55 58 56 08 / 41313204
 • Prosjektleder for IMPAKT-prosjektet førsteamanuensis Birgitte Graverholt, tlf. 55 58 55 11
 • Prosjektleder for Godt samliv-prosjektet professor Frode Thuen, tlf. 55 58 72 03

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS