LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker - ny teknologi til ubåtenes kampsystem

Søknadsfrist: 27.10.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du utvikle teknologi for Norges nye ubåter?

FFI støtter anskaffelsen av Norges nye ubåter, som skal gjennomføres i samarbeid med Tyskland. Vi skal utvikle ny teknologi til ubåtenes kampsystem og forberede senere teknisk og operativ evaluering. Vi skal også støtte anskaffelsen ifm. oppfølging av industrien i utviklings- og byggeperioden for de nye ubåtene.

Vi ser nå etter deg som vil være med på å utvikle teknologi for de nye ubåtene. Du vil være med på å utvikle simuleringssystem for beslutningsstøtte knyttet til navigasjonsplanlegging og utholdenhetsanalyse, og utvikle løsninger for signaturkontrollsystem. Arbeidet involverer system- og programvareutvikling, og bygger spesielt på gode ferdigheter innen realfag. FFI har også en teknologilab for kampsystem til ubåter, og denne skal videreutvikles for testing og analyse av industriens leveranser av systemer til disse.

Vi jobber prosjektbasert og har fokus på tverrfaglig samarbeid med andre avdelinger og fagmiljøer. FFI har også inngått et FoU-samarbeid med Tyskland innen teknologier for ubåt.

Vi er opptatt av å jobbe tverrfaglig, og du vil bli del av en gruppe som jobber med ulike teknologier knyttet til kampsystem for ubåt. Arbeidsoppgavene vil tilpasses dine interesser og faglige kompetanse. Vi er opptatt av å utvikle oss gjennom kunnskapsdeling, kompetansebygging og variasjon i arbeidsoppgaver.

Du må ha master- eller doktorgrad med gode faglige resultater. Vi ønsker at du har kompetanse innen ett eller flere av følgende områder; kybernetikk, matematikk, informatikk, datateknikk, fysikk, systemutvikling, sensorsystemer, databaser eller brukergrensesnitt. Gode programmeringsferdigheter vil bli vektlagt.

Vi ser etter deg som er faglig nysgjerrig, og som evner å sette deg inn i og tenke nytt rundt problemstillinger du møter. Du er initiativrik, løsningsorientert og kreativ, og du er opptatt av å utvikle deg faglig. Du trives du godt når du får stor frihet og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag. Du jobber godt alene, men har også gode samarbeidsevner.

Du må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingstittelen din vil være forsker.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud.

Søkere til denne stillingen kan kun ha norsk statsborgerskap. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til forskningsleder Arvid Melkevik, tlf. 63 80 74 24/ 97 72 82 92.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål og attester fra arbeidserfaring, innen 27. oktober 2021. Ref.nr. er 2021/02018.

Referansenr: 2021/02018

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS