Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forskere – kampflyanalyse

Søknadsfrist: 23.02.2020

Vil du jobbe med den nye kampflyflåten?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har siden 2003 støttet Forsvaret med anskaffelsen av nye kampfly. Vi jobber med et bredt spekter av oppgaver, fra økonomiske analyser til operativ testing og evaluering.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker nå forskere til å modellere, simulere og evaluere den nye kampflyflåten. Oppgavene inkluderer utvikling av modeller og analyseverktøy for å evaluere ytelsen til kampflyet i ulike operasjonskonsepter. Moderne kampfly er ekstremt komplekse våpensystem med et krevende operasjonsmiljø, og den/de vi ansetter vil arbeide med de overordnede problemstillingene på fellesoperasjonelt nivå.

Nødvendige kvalifikasjoner

  • Utdanning fra universitet/høgskole med gode resultater på doktor-/mastergradsnivå
  • Kunnskaper innen noen av fagfeltene dataanalyse, statistikk, operasjonsanalyse og aerospace
  • Gjerne bakgrunn innen ingeniørfag, elektronikk eller programmering
  • Det er en fordel med kjennskap til Forsvaret, både på fellesoperativt nivå og luftmilitære operasjoner
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråk er norsk.

Vi søker allsidige, faglig nysgjerrige og løsningsorienterte medarbeidere med gode analytiske evner. Stillingene som forsker krever evne til nytenking, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Stillingens innhold krever at søkerne kun har norsk statsborgerskap.

Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et tverrfaglig, utfordrende og spennende miljø med gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning samt erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte:

  • Forskningsleder Stian Betten, tlf. 900 90 318 / 63 80 77 57 eller
  • Forsker Gjermund Kjerkreit 951 06 437 / 66 93 48 44

Søknad merket ref. nr. 2020/00448, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 23. februar 2020.

Referansenr:2020/00448

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no