LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Forsker - Forsvarsøkonomi

Søknadsfrist: 01.10.2023

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjondirekte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 850 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører somutvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekkerfag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin,statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du en økonomiutdannelse og ønsker å bidra til et tryggere Norge?

Bli kjent med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Interesserer du deg for økonomifaget og for norsk sikkerhet? Ønsker du å jobbe med viktige og synlige problemstillinger for Norge, tett på beslutningstakere?Vi skal nå ansette flere kolleger, og oppfordrer deg med mastergrad innen økonomi til å søke.

Du kan lese mer om vårt fagmiljø her: https://www.ffi.no/jobb-og-karriere/forsvarsokonomi

Hos oss får du brukt utdannelsen og erfaringen din og utviklet deg i et tverrfaglig forskningsmiljø med nær tretti forskere innen forsvarsøkonomi. Vi søker nå etter forskere som vil bidra til å løse komplekse problemstillinger innenfor et av samfunnets viktigste og mest spennende områder.

Vår jobb er å gi råd til forsvarssektorens øverste ledelse. Rådene vi gir er basert på analyser og forskning innenfor temaer som modernisering og effektivisering, logistikk, personell, investeringer og balansen mellom forsvarsstrukturen og tilgjengelige ressurser. For å få til dette legger vi stor vekt på hver ansattes kompetanseutvikling og faglig fordypning.Vi jobber prosjektbasert og samarbeider med blant annet realister, statsvitere og offiserer. Vi har utstrakt kontakt med våre oppdragsgivere i Forsvarsdepartementet, Forsvaret og etatene i sektoren, samt andre nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Vi ser etter deg som nylig har fullført en mastergrad eller er i ferd med å gjøre det innen økonomi eller en kvantitativ utdannelse hvor økonomi har utgjort en vesentlig del. Du som har noen få års arbeidserfaring knyttet til analyse, rådgivning eller forskning oppfordres også til å søke. Du har gode akademiske resultater og kommuniserer godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil avhenge av hvilke prosjekter du blir tilknyttet, men metodene er i stort like. 

Eksempler på arbeidsoppgaver og studier:

 • Innhente, bearbeide og analysere data som grunnlag for utarbeidelse av råd og anbefalinger til sektorens ledelse.
 • Studere Forsvarets ressursbruk og identifisere de viktigste kostnadsdriverne og usikkerhets- og risikofaktorene.
 • Studere forsvarssektorens humankapital og det militære arbeidsmarkedet (arbeidsmarkeds- og adferdsøkonomi).
 • Gjennomføre studier av investeringsprosjekter og -porteføljen.
 • Studere forsvarssektorens støtte- og logistikkvirksomhet, herunder forsyningskjedene og analyser av logistikkberedskap.

Som person er du selvdreven, analytisk og har gode samarbeidsevner. Du blir motivert av å bryne deg på problemstillinger som krever at du tenker bredt og nytt. Du skal jobbe med anvendt forskning, og må kunne interessere deg både for oppdragsgivers problemstillinger og den faglige utviklingen. Vi ser etter personer som har et genuint ønske om faglig utvikling.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et ungt, ambisiøst, sosialt og spennende fagmiljø
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne idéer
 • Gode muligheter for faglig fordypning og kompetanseutvikling gjennom videreutdanning, kurs og sertifiseringer
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor

Videre har vi sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.Stillingen lønnes fra kr. 550 000- 730 000 pr år. avhengig av relevant utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Forskningsleder Morten Øhrn, tlf. 994 53 605, eller 
 • Forskningssjef Sverre Kvalvik, tlf. 482 23 008

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 1. oktober 2023.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS