LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Forsker - bioinformatikk

Søknadsfrist: 01.03.2024

Vil du forske på biologiske trusler og jobbe med sekvenseringsteknologier og mikrobiell bioinformatikk? 

FFI skal bidra til å styrke hele Norges forsvarsevne, og har derfor et nasjonalt beredskapslaboratorium for mottak og analyse av prøver med ukjent innhold av farlige stoffer, såkalte CBRNE-midler. FFI forsker på problemstillinger innenfor og på tvers av en rekke fagdisipliner tilknyttet biologiske trusler, blant annet teknisk trusselforståelse og beredskap. Vi besitter særlig unik nasjonal kunnskap og kompetanse innen bioaerosoler, som er luftbårne partikler som kan inneholde biologiske trusselstoffer og andre mikroorganismer. 

Arbeidsoppgaver

Nå jobber vi med å styrke vårt analyselaboratorium for biologiske trusselstoffer. I dette inngår etablering av et nytt mikrobiologisk laboratorium og nye analysemetoder basert på moderne sekvenseringsteknologier og bioinformatikk. Vi søker derfor etter en dyktig og engasjert medarbeider for å styrke vår forskning-, utvikling- og innovasjons (FUI)-virksomhet med særlig fokus på identifikasjon og karakterisering av biologiske trusselstoffer i komplekse prøver. Du vil bli del av et unikt fagmiljø med bred tverrfaglig kompetanse hvor du vil jobbe både i team og som selvstendig forsker. I tillegg vil du være med å opprettholde og videreutvikle samarbeid med både nasjonale og internasjonale fagmiljøer. 

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • FUI-virksomhet tilknyttet bioinformatiske analyser, utvikling av analysemetoder og bruk av sekvenseringsteknologi for utvetydig identifikasjon og karakterisering av biologiske trusselstoffer i komplekse prøver 
 • FUI-virksomhet innen genetisk og fenotypisk karakterisering, teknisk trusselforståelse og bioaerosoler
 • Publisering av fagfellevurderte artikler, utarbeidelse av forskningssøknader og forskningsformidling gjennom rapporter, presentasjoner og representasjon 

Kvalifikasjoner

Du må ha fullført relevant realfaglig mastergrad eller Ph.d. med gode resultater innen mikrobiologi, molekylærbiologi, bioteknologi og/eller bioinformatikk. Du må videre ha relevant kompetanse og erfaring innenfor mikrobiell bioinformatikk og sekvenseringsteknologier. 

Det er ønskelig at du har: 

 • Kompetanse innen biostatistikk og bruk av beregningsklynger 
 • Erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre forskningsaktiviteter 
 • Erfaring med publisering i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter
 • Erfaring fra laboratoriearbeid med patogene mikroorganismer 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er allsidig og nysgjerrig, har interesse for anvendte problemstillinger og som har en løsningsorientert tilnærming i arbeidet ditt. Du er systematisk, initiativrik og setter deg raskt inn i komplekse arbeidsoppgaver. Du har gjennomføringsevne og gode analytiske og strategiske egenskaper. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk. Personlig egnethet blir vektlagt. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby et unikt, tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. 

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/NATO Secret. 

Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no. 

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Marius Dybwad, tlf. 63 80 78 39, eller 
 • Else-Marie Fykse, tlf. 45 62 37 30

Send søknad, vedlagt kopier av vitnemål og attester som er relevante for stillingen, innen 01.03 2024.

Søk på stillingen

SPØRSMÅL OM STILLINGEN

 • Else Marie Fykse (Sjefsforsker), 456 23 730
 • Marius Dybwad (Forskningsleder), 63 80 78 39
Powered by Labrador CMS