LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker - cyberoperasjoner

Søknadsfrist: 18.10.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Er du interessert i analyse av asymmetrisk krigføring og teknologiske trender?

Interesserer du deg for teknologiutvikling, forsvars- og sikkerhetspolitikk, og kunne tenke deg å jobbe med forskning, analysearbeid og rådgivning på strategisk nivå?

Er du i tillegg spesielt interessert i cyberoperasjoner og trives med å jobbe på tvers av ulike miljøer?

Da kan det være deg vi ønsker som vår nye kollega. Hos oss får du mulighet til å bidra med kunnskap og beslutningsunderlag i de store spørsmålene om hvordan Forsvaret best kan utnytte teknologi.

Den teknologiske utviklingen skjer hurtigere og i en større bredde enn tidligere. Dette vil påvirke Forsvaret på nye og ukjente måter, spesielt gjennom det som kalles framvoksende og banebrytende teknologier. En av de viktigste oppgavene for oss på FFI er å ha så god forståelse for teknologiske trender som mulig, for å gi forskningsbaserte råd til Forsvarsdepartementet (FD) i arbeidet med langtidsplanlegging.

For å gi best mulig råd jobber vi prosjektbasert i brede tverrfaglige miljøer hvor bl.a. økonomer, realister, sikkerhetspolitiske forskere og offiserer jobber tett sammen.

Som forsker hos oss får du mulighet til å bidra med kunnskap og beslutningsunderlag i de store spørsmålene om hvordan Forsvaret best kan utnytte teknologi. Du vil studere teknologiutviklingen, og søke å forstå hvordan dette vil påvirke Forsvarets behov i fremtiden.

Oppgavene dine spenner fra teknologiske trendanalyser til rådgivning og beslutningsstøtte i langtidsplanprosessen. Du vil samarbeide med sentrale beslutningsmiljøer i forsvarssektoren, operative miljøer i Forsvaret, samt ha kontakt med industriaktører og andre akademiske institusjoner.

Konkret arbeidsoppgaver:

  • gjennomføre analyser av den teknologiske utviklingen
  • gjennomføre analyser og gi råd om konsekvenser av teknologiutviklingen for Forsvaret
  • gjennomføre analyser og gi råd, anbefalinger og støtte til FD i arbeidet med langtidsplanen
  • gjennomføre analyser spesielt rettet mot hvordan utviklingen av teknologien i cyberdomenet vil påvirke Forsvaret

Du må ha relevant mastergrad med gode faglige resultater. Du har en faglig forankring fra det samfunnsvitenskapelige feltet, forståelse for militærteknologi, og kunnskap om cyberoperasjoner/asymmetrisk krigføring. Kjennskap til forsvarssektoren er en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Til denne stillingen søker vi en selvdreven medarbeider med strategiske og analytiske evner. Vi ser etter deg som raskt kan sette deg inn i nye problemstillinger, som har interesse for og gjerne erfaring fra analysearbeid.

Stillingen er utadrettet og krever samarbeid med et bredt spekter av aktører – derfor må du ha evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner, og ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Arbeidssted vil være ved FFI på Kjeller, og noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav.

Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole og høyere utdannelse, samt attester som er relevante for stillingen, innen 18. oktober 2021. Ref.nr. er 2021/01945.

Referansenr: 2021/01945

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS