Spennende jobbmulighet i avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet !

Faglig rådgiver og koordinator for toksikologiske vurderinger

Søknadsfrist: 14.02.2021

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1050 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vi har ledig en fast stilling som rådgiver og koordinator i avdeling for miljø og helse i FHI. Avdelingen fokuserer på forebygging av helseeffekter forårsaket av kjemikalier og fysiske faktorer (stråling) i miljøet. Avdelingen er involvert i fare- og risikovurderinger for nasjonale og internasjonale institusjoner. Dette arbeidet støttes av en omfattende forskningsportefølje, hovedsakelig finansiert av EU.

Avdelingen utfører toksikologiske fare- og risikovurderinger for Miljødirektoratet rundt arbeidet med kjemikalier under REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) og biocider innen EU. Avdelingen er involvert i rådgivningsarbeid innen kjemikalier i internasjonale institusjoner som European Chemicals Agency (ECHA) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Den som tilsettes vil være hovedkontaktperson mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Miljødirektoratet når det gjelder å svare på spesifikke forespørsler og/eller koordinere arbeid, samt delta i andre større rådgivnings oppgaver innenfor avdelingen. Kvalitetssikring av den faglige rådgivningen innenfor avtalte tidslinjer og arbeid med budsjetter for samarbeidet med Miljødirektoratet vil også være en del av det daglige arbeidet.

Avdelingen har en stor portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter, inkludert Partnership for Assessment of Risk from Chemicals (PARC) og ONTOX, og deltakelse i disse forskningsaktivitetene kan være aktuelt basert på kapasitet, bakgrunn og kompetanse. Den som tilsettes vil være involvert i implementeringen av neste generasjons risikovurdering (NGRA) og New Approach Methods (NAM) i vårt rådgivende arbeid til nasjonale myndigheter. Erfaring med systematisk litteraturgjennomgang, kvalitetsvurdering av vitenskapelige artikler, modellering og analyser av eksisterende store datasett er en fordel. Arbeidet foregår i nært samarbeid med toksikologer, epidemiologer, statistikere og modellerere.

Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedkontaktperson for Miljødirektoratet i arbeidet med fare- og risikovurderinger av kjemikalier og forbrukerprodukter
 • Levere svar på mindre, spesifikke oppdrag innen toksikologiske problemstillinger
 • Skrive rapporter på norsk og engelsk som møter forventingene til regulatoriske myndigheter som Miljødirektoratet og ECHA
 • Koordinere leveranser innen toksikologiske vurderinger i henhold til avtalt bestilling, omfang og tidslinjer
 • Kvalitetssikring av råd som gis, inkludert kontroll av data og beregninger
 • Delta i pågående forskningsprosjekter innen avdelingen basert på kapasitet, bakgrunn og interesser
 • Kommunikasjon av resultatene av våre toksikologiske vurderinger til allmennheten, ved bidrag til interne websider og sosiale medier, i tillegg til vitenskapelige artikler

Kvalifikasjoner

 • Masterutdanning innenfor toksikologi, farmakologi, biologi, veterinær eller medisin. Last gjerne opp en detaljert CV med publikasjonsliste
 • Doktorgrad innenfor et relevant kunnskapsområde er ønskelig
 • Helst ha jobbet i en nasjonal eller internasjonal ‘competent authority’ og være oppdatert på relevante forskrifter og reguleringer innen feltet kjemikalier
 • Utdannelse og/eller lang erfaring med toksikologi og risikovurderingsmetoder
 • Fortrinnsvis ha kunnskap om gentoksikologiske tester og/eller retningslinjer for testing av hormonforstyrrende stoffer
 • Praktisk erfaring med noen NGRA-relaterte metoder er en fordel
 • Erfaring innen modellering av eksponering og effekt (for eksempel BMDL-beregninger) ønskes

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En interessant jobb innen et spennende fagfelt med gode muligheter for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, solid og hyggelig fagmiljø
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel. Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Lønn etter avtale i henhold til Statens lønnsregulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid

Webcruiter-ID: 4335765330

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS