Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

2 ledige stillinger som seniorrådgiver

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7.500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til eksternfinansiering av forskning og innovasjon, oppfølging av UiOs samarbeidspartnere og avtaler, forskningsetikk, forskerutdanning, forskningsinfrastruktur, åpen vitenskap samt sekretariatsoppgaver. Avdeling har 2 underseksjoner: Seksjon for forskning og innovasjon og Seksjon for forskning og internasjonalt samarbeid.


Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale HR- avdeling, og har overordnet ansvar for policy, prosesser og utvikling innen personal, HR og organisasjonsutvikling. Avdelingen ivaretar oppgaver innen et bredt spekter av HR- oppgaver både på strategisk og operativt nivå, som organisasjonsutvikling/endringsprosesser, rekruttering, kompetanseutvikling, veiledning i enkeltsaker og på lov- og avtaleverk, leder- og medarbeiderutvikling, lønnsforhandlinger og personalsaker. Avdelingens ansatte er fordelt på 3 seksjoner med ulik fagkompetanse innen HR-feltet.

Vil du jobbe med karriereutvikling for forskere i tidlig karrierefase?

Om stillingene

Vi søker deg som vil være med på å utvikle og følge opp UiOs arbeid med tiltak for karriereutvikling for forskere i tidlig karrierefase. UiO skal utvikle forskertalenter for akademia, samfunns- og næringsliv, og trenger deg som har kunnskap om karriereveier innen forskning og karrieremuligheter i privat og offentlig sektor.

Det utlyses 2 faste stillinger i UiOs sentrale administrasjon i et prosjekt som skal utvikle karrierestøtte for forskere i tidlig karrierefase.

Stillingene vil utgjøre et team som i samspill med andre avdelinger og fakultetene vil påvirke prosjektets innhold og retning.

Prosjektet vil ha grenseflater mot universitetets innovasjonsarbeid, sektor- og næringslivssamarbeid, doktorgradsutdanningen, HR og kompetanseutvikling, samt fakultetenes egne tiltak for karrierestøtte. De mange aktørene og universitetets kompleksitet forutsetter gode kommunikasjonsevner og fleksibilitet i gjennomføringen av arbeidsoppgavene.

Stilling 1) som seniorrådgiver: Prosjektleder, samfunns- og arbeidslivskontakt

Prosjektlederstillingen ligger i Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon. Du vil ha en faglig koordineringsrolle med utviklingsansvar og jobbe med UiOs ledelse, fakulteter, museer og sentre, samt eksternt med arbeidslivet i offentlig forvaltning, næringsliv og samarbeidspartnere i inn- og utland.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og videreutvikle tjenestetilbud og informasjonsarbeid for forskere i tidlig karrierefase, f.eks. praksisordninger, alumnikontakt og opplæring.
 • Etablere overordnede systemer for opplæring og kompetansebygging innen karrierestøtte for vitenskapelige ansatte («train the trainer»).
 • Samarbeide med fakultetenes karriereveiledere, Universitetsbiblioteket m.fl.
 • Utvikle samarbeid med privat næringsliv og offentlig sektor.
 • Videreutvikle universitetets karrierestøttepolicy i tråd med nasjonalt og internasjonalt arbeid på feltet.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på minimum mastergradsnivå. Realkompetanse kan erstatte formelle utdanningskrav.
 • Prosjektledererfaring eller erfaring med å lede komplekse prosesser med ulike aktører.
 • Erfaring med karriereveiledning som tjenesteområde, fortrinnsvis for kandidater i høyere utdanning og forskning
 • God innsikt i forskerrollen, forskerhverdagen og forståelse for ulike brukerbehov.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss deg som:

 • Tar selvstendig ansvar for fremdrift, og har stor gjennomføringsevne.
 • Har oversikt, og evner å prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag.
 • Liker å jobbe tverrfaglig, og kan skape godt samspill på tvers av faglige og organisatoriske grenser.
 • Har god rolleforståelse.
 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stilling 2) som HR-seniorrådgiver - karriereutvikling

Denne stillingen ligger i Avdeling for personalstøtte, og hører til HR-utviklingsgruppen i avdelingen. Hos oss vil du få varierte og utfordrende oppgaver med gode muligheter for faglig utvikling, og ikke minst bli del av et kompetanserikt og engasjert fagmiljø. Du vil ha utviklingsansvar og jobbe internt med UiOs ledelse, fakulteter, museer og sentre.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og drifte karrierestøttearbeidet sentralt ved UiO.
 • Utarbeide og gjennomføre kompetanseutviklingstilbud.
 • Følge opp UiOs arbeid for ivaretagelse av HR Excellence in Research.
 • Samarbeide med fakultetenes karriereveiledere, Universitetsbiblioteket m.fl.
 • Bistand og rådgivning til ledere.
 • Skriftlige og muntlige fremlegg overfor UiOs ledelse og styringsorganer.
 • Informasjonsarbeid og formidling.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på minimum mastergradsnivå. Realkompetanse kan erstatte formelle utdanningskrav.
 • God kunnskap om UH-sektoren, rammebetingelser for forskning og forskerhverdagen.
 • Kunnskap om HR og personalarbeid, herunder akademisk karrierestige og rekruttering.
 • Erfaring med utvikling av kompetansetilbud og opplæringstiltak.
 • Innsikt i behovet for karrierestøtte for forskere i tidlig karrierefase.
 • Svært gode formidlingsevner på norsk og engelsk.

Det er en fordel om du i tillegg har:

 • Pedagogisk kompetanse, kjennskap til utvikling av e-læring og kompetanseanalyse.
 • Prosjektledererfaring eller erfaring med å koordinere komplekse prosesser.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss deg som:

 • Tar selvstendig ansvar for fremdrift, tar initiativ og har stor gjennomføringsevne.
 • Har oversikt og prioriterer i en til tider hektisk hverdag.
 • Skaper godt samspill på tvers av faglige og organisatoriske grenser.
 • Har god rolleforståelse.
 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og nettverksbygging.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeids- og fagmiljø med høyt tempo.
 • Stort kontaktnett til UiOs fagmiljøer, støtteenheter og ledelse.
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Prosjektlederstillingen i Forsknings- og Innovasjonsadministrasjon: lønn som seniorrådgiver, SKO 1364 innenfor et spenn mellom kr. 677.600-825.900.
 • Stillingen som HR-seniorrådgiver – karriereutvikling: lønn som seniorrådgiver, SKO 1364 innenfor et spenn mellom kr. 665.700-801.300.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Ev. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad m/eventuelle vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Det må fremgå av søknaden hvilken av stillingene du søker på, eventuelt om du søker på begge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

For stillingen som seniorrådgiver: Prosjektleder, samfunns- og arbeidslivskontakt:

For stillingen som HR-seniorrådgiver - karriereutvikling:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS