nmbu har en ledig spennende stilling!

Prorektor for forskning og innovasjon

Søknadsfrist: 26.10.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Er du interessert i stilling som prorektor ved NMBU?

Om stillingen

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det ledig stilling som prorektor for forskning og innovasjon.

Prorektor for forskning og innovasjon har på delegasjon fra rektor det faglige og administrative ansvaret for forskning, etter- og videreutdanning, bibliotek, og to sentre innen klimaregulert planteforskning og husdyrforsøk. Prorektor for forskning og innovasjon inngår i rektors ledergruppe.

Prorektor for forskning og innovasjon har faglig og administrativt overordnet ansvar for å lede og utvikle NMBUs forskning, utvikling og innovasjon i henhold til NMBUs strategi og ambisjoner. I tillegg skal prorektor for forskning og innovasjon lede universitetets rådgivende utvalg innenfor forskning (FU) og ha personalansvar for leder av forskningsavdelingen.

Prorektor for forskning og innovasjon har ansvar for at fagområdet drives innenfor rammene gitt i regelverk, overordnets nivås beslutninger og universitetsstyrets vedtak. Videre skal vedkommende stimulere til fremragende faglige resultater og til at

NMBU lykkes i nasjonal og internasjonal konkurranse om ekstern finansiering.

Prorektor for forskning og innovasjon ansettes på åremål for 4 år. Prorektor kan være ansatt i to åremålsperioder.

Arbeidsoppgaver

Prorektorens viktigste oppgaver er å:

 • konkretisere og implementere NMBUs strategier og ambisjoner innen forskning og innovasjon
 • styrke NMBUs internasjonale omdømme og forskningsprofil der miljø og bærekraft står sentralt i alt vi gjør
 • utvikle profesjonell, god og kvalitetsfokusert forskningsledelse i hele organisasjonen inkludert gode forskningsetiske rutiner
 • styrke sammenhengen mellom forskning og utdanning og fremme tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene
 • bidra til velegnede administrative tjenester og forskningsinfrastrukturer
 • skape en kultur for innovasjon
 • skape en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur

Kompetanse:

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • betydelig erfaring utover phd, fortrinnsvis innenfor et av NMBUs fagområder
 • erfaring fra forskning og innovasjon
 • ledererfaring
 • god kjennskap til uh-sektoren samt trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Ønskelig med:

 • innsikt i forskningspolitikk, forskningsfinansiering og forskningsinfrastruktur
 • innsikt i hvordan skape en god organisasjonskultur
 • kunnskap om hvordan skape gode medbestemmelsesprosesser
 • kunnskap om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Personlige egenskaper

 • gode strategiske evner
 • resultatorientert, beslutningsstyrke og evne til prioritering
 • har en lederstil preget av samarbeid og dialog

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 0214 Rektor, lønnstrinn 90 - 96, lønnsspenn NOK 1 076 500 - 1 215 600. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 26. oktober

Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS