SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Institutt for samfunnsforskning (ISF)!

Forskningsrådgiver med ansvar for personvernstøtte

Søknadsfrist: 09.04.2024

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse med flere ledende forskningsmiljøer. Våre forskere jobber blant annet med temaene arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, valg og demokrati.

Vår forskning er faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holder et høyt akademisk nivå.

Det er et mål for instituttet å fremme kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen både nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet ble stiftet i 1950 og gir ut tidsskriftene Tidsskrift for samfunnsforskning og Søkelys på arbeidslivet.

Forskningsrådgiver søkes til Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker erfaren og løsningsorientert forskningsrådgiver som skal støtte forskerne i håndtering av personvern i forskning. ISF har utviklet et velfungerende system for behandling av forskningsdata og god håndtering av personvern. Vi søker en rådgiver som kan bidra til å vedlikeholde og utvikle dette systemet, og på andre måter bidra til å støtte instituttets forskningsaktivitet.

Beskrivelse 

Stillingen er en viktig del av det som utgjør instituttets forskningsadministrative støtte. Arbeidsfeltet omfatter håndtering av personvern i forskning og i daglig drift. Stillingen skal gi råd og støtte til forskere i hvordan håndtere personvern på en god måte i alle faser av forskningsprosjektet. Instituttet har de siste årene jobbet fram gode kontrollrutiner og systemer for trygg håndtering av forskningsdata og god håndtering av personvern i forskning og administrasjon. 

Stillingen vil ha ansvar for vedlikehold og videreutvikling av dette. Arbeidet skjer i samarbeid med forskningsrådgiver, IKT-rådgiver og økonomiansvarlig, og i nært samarbeid med forskerne.

Stillingen inngår i instituttets arbeidsgruppe for oppfølging av informasjonssikkerhet sammen med direktør, IKT-rådgiver og administrasjons- og organisasjonssjef. 

ISF har Sikt som personvernombud og stillingen vil være bindeledd til eksternt personvernombud. I tillegg kjøper ISF rådgivningstjenester hos Sikt, som innebærer at alle instituttets forskningsprosjekter som håndterer personopplysninger, meldes til Sikt for vurdering. 

Stillingen er del av i ISFs administrasjonsavdeling og rapporterer til administrasjons- og organisasjonssjef. Stillingen gir god anledning til å bli kjent med alle forskningsområdene på ISF. 

Arbeidsoppgaver 

 • bidra til god forskningsadministrativ støtte til instituttets forskere og forskningsprosjekter

 • fungere som rådgiver innen personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter, og som del av dette, gi veiledning og støtte til forskere i spørsmål om tilgang, behandling og lagring av forskningsdata, inkludert bistand og oppfølging i saksbehandling

 • gi generell rådgivning, opplæring og holdningsskapende arbeid innen personvern og informasjonssikkerhet 

 • legge til rette for og gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for systemer og tjenester som brukes i forskning og daglig drift ved instituttet 

 • gjennomføre og sikre internkontroll samt gi råd og håndtere ved eventuelle sikkerhetsbrudd

 • oppdatere og videreutvikle retningslinjer, rutiner og planer innen arbeidsfeltet 

 • andre oppgaver innen det forskningsadministrative feltet vil også bli tillagt stillingen avhengig av kompetanse og instituttets behov 

Kvalifikasjoner 

 • utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelor, fortrinnsvis master 

 • forskningsadministrativ erfaring og kjennskap til forskningssystemet

 • kompetanse og erfaring fra arbeid innen personvern og informasjonssikkerhet, fortrinnsvis fra en forskningsinstitusjon

 • kunnskap om relevante lover, forskrifter og regelverk 

 • interesse for formidling og erfaring med å drive opplæring eller lignende, vil være en fordel 

 • god IKT- og systemforståelse 

 • gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper 

Vi ser etter en søker som: 

 • er faglig trygg, tar initiativ til og bidrar aktivt i forbedringsarbeid

 • er analytisk og løsningsorientert 

 • tar ansvar, arbeider selvstendig og strukturert, og har god gjennomføringsevne 

 • har gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit

 • har evne til å formidle og forklare på en enkel og pedagogisk måte 

Søknadsfrist: 9. april 2024

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.
 • et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø med gode og veletablerte velferdstilbud. 
 • kontorer i historisk og prisbelønnet bygg, sentralt plassert rett ved Vigelandsparken.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Gro Enerstvedt Smenes (Administrasjons- og organisasjonssjef), 930 32 373, g.e.smenes@samfunnsforskning.no
Powered by Labrador CMS