Forsvaret høyskole har en ledig spennende stilling!

Høgskolelektor i russisk språk

Søknadsfrist: 30.05.2022

Forsvarets høgskole

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Forsvarets høgskole er én høgskole som består av fem utdanningsavdelinger og to forskningsinstitutter. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer
om jobb i Forsvaret.

Språk- og etterretningsskolen ved Forsvaret høyskole, Forsvaret

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr militære studier, og har ansvar for all høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Språk- og etterretningsskolen og Befalsskolen.

Språk- og etterretningsskolen er nylig overført til Forsvarets høgskole. Stillingen er lokalisert ved Lutvann leir i Oslo.

Se følgende link for ytterligere informasjon om utdanningen.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning i russisk, og veilede og følge opp kadetter underveis, delta isensur og vurderingsarbeid
 • Utøve emneansvar, herunder bidra i utvikling og koordinering av emner og utdanningsprogrammer og ikvalitetssikringsarbeid
 • Drive relevant FoU-arbeid
 • Behandle saker innen eget fagfelt, bistå i opptak og seleksjon av kadetter
 • Andre eventuelle oppgaver kan forekomme etter retningslinjer fra lokal sjef

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad
 • Svært gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i russisk og norsk
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning
 • Relevant erfaring
 • Erfaring med FoU-arbeid
 • Kurs i høyskolepedagogikk
 • Tolkeerfaring
 • Arbeidserfaring fra Forsvaret og/eller etterretningsfeltet

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, ryddig og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Høy personlig integritet

Andre opplysninger

Den enkelte søker vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for mangfold, fag og teamkompetanse. Intervju og prøveforelesning må påregnes. Ansettelsesprosessen skjer i henhold til de bestemmelser som følger av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere etter fristens utløp, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse jf. universitets- og høyskoleloven § 6-5.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til et viktig samfunnsoppdrag hvor trusselen fra etterretning og påvirkning mot Norge og norske interesser står i fokus
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når arbeidet tillater det
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Høgskolelektor kode 1008, lønnstrinn 56 - 68, per tiden kr. 507 600 - 626 100 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

Webcruiter-ID: 4515008806

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Tom David Tvedt (NK SESK), 977 46 262
Powered by Labrador CMS