Spennende jobbmulighet i Vitenskapskomiteen for mat og miljø ved Folkehelseinstituttet!

Seniorrådgiver (prosjektleder) - Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Søknadsfrist: 30.06.2022

Folkehelseinstituttet FHI

VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komite på om lag 100 medlemmer oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen samt et faglig sekretariat. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


VKM driftes av sekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative og kommunikasjonsfaglige oppgaver, og bistår komiteen i arbeidet med vurderingene. Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.


VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). VKM er også norsk vitenskapelig myndighet under CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora).


For mer informasjon se www.vkm.no. Vi er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

VKM utarbeider vitenskapelige risikovurderinger og andre typer vitenskapelige vurderinger på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også ta opp spørsmål på eget initiativ. Vurderingene blir brukt til å gi råd, og som grunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk – og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM er en viktig premissgiver for arbeidet med å sikre trygg mat og kosmetikk, god dyrehelse og dyrevelferd, god plantehelse, bærekraftig handel med truede arter og at det blir tatt relevante miljøhensyn.

Vil du være med på å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for mat- og miljøforvaltningen?

Vi søker ny medarbeider til fast stilling som seniorrådgiver (prosjektleder) til sekretariatet i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

VKM er en faglig uavhengig vitenskapskomité på mat-, helse- og miljøområdet. VKM utarbeider vitenskapelige risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger, kunnskapsoppsummeringer og andre typer kunnskapssynteser på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM består av en tverrfaglig komité på om lag 100 medlemmer, og et faglig sekretariat på 24 personer med bred kompetanse innenfor VKMs fagområder.

Vår nye medarbeieder vil bidra til å løse VKMs samfunnsoppdrag, i samarbeid med komitémedlemmer, kolleger i sekretariatet og representanter for oppdragsgiverne.

Arbeidet vil i stor grad være knyttet til risikovurderinger og andre kunnskapssynteser innen toksikologi. En viktig oppgave vil være å lede prosjektene i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og prosjektdeltagelse for risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer innen toksikologi.
 • Det kan også være aktuelt med arbeidsoppgaver innen andre tema som er relevante for VKM

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå
 • Doktorgrad og/eller forskningserfaring innen toksikologi vil tillegges stor vekt
 • Erfaring fra arbeid med risikovurderinger, kunnskapsoppsummeringer og andre typer kunnskapssynteser vektlegges
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk vektlegges

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og resultatorientert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • En engasjerende og selvstendig jobb i et spisskompetent, mangfoldig og internasjonalt rettet arbeidsmiljø
 • Fast stilling som seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden

Webcruiter-ID: 4528463083

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Hilde Mellegård (Fagdirektør), 920 24 835
 • Harald Gjein (Direktør), 905 19 323
Powered by Labrador CMS